Elk constructief voorstel uit de oppositie wordt van tafel geveegd

De Oosterzeelse CD&V/N-VA-meerderheid heeft Open Vld plus-fractieleider Filip Michiels laten weten niet gewonnen te zijn voor de invoering van een maandelijkse GABY. Michiels had op 7 januari voorgesteld om deze beloning maandelijks uit te reiken aan een inwoner van de gemeente die zich positief inzet voor het milieu.

De GABY zou daarmee een positieve tegenhanger worden van de GAS-boetes, waardoor inwoners dus niet enkel – terecht – negatief beboet kunnen worden voor niet naleving van reglementen, maar waardoor de inwoners die zich positief inzetten, ook beloond kunnen worden met een bon ter waarde van 25 euro, die elke maand wordt uitgereikt. (lees meer hier)

Filip Michiels:

“Oosterzele kent een rijke vrijwilligerswerking, die ten volle ondersteund moet blijven worden. In onze soms verzuurde maatschappij is deze vrijwilligerswerking de beste pil. Het voorstel van de GABY is daarop een aanvulling, om nog iets meer mensen aan te zetten zich in te zetten voor onze gemeente.”

De CD&V/N-VA-meerderheid ketst het voorstel af, onder het mom van de “éénmaligheid” van de GABY en de “onderwaardering van de vrijwilliger” met dit voorstel.
Net als de meerderheid vindt Open Vld plus een duurzame vrijwilligerswerking belangrijk, maar de GABY is net iets meer dan het jaarlijks bedankingskaartje van de burgemeester of schepen in de brievenbus. Voor elke inzet hoort in vrijwilligerswerking inderdaad geen bedanking, maar deze GABY kan net extra vrijwilligers aantrekken. Bovendien is de cadeaubon van lokale handelaars ook een mooi middel om onze lokale ondernemers te ondersteunen.

“We betreuren dat voor elk voorstel vanuit de oppositie wel één of andere uitvlucht gezocht wordt om het weg te stemmen,” aldus Michiels.

Zo werd op de gemeenteraad van december werd een principebeslissing van Pascal Fermon en Michiels over het onderzoek naar het invoeren van elektrische laadpalen weggestemd. (lees meer ) De GABY (waaraan een jaarlijks prijskaartje hangt van slechts € 300) sneuvelt ook én een sensibiliserend voorstel van Carine Schamp en Michiels op de gemeenteraad van 28 januari om een rookmelder cadeau te doen aan ouders die een eerste kind krijgen werd eveneens weggestemd (lees het voorstel hier)

Het voorstel van de rookmelders werd door de meerderheid om meerdere redenen weggestemd.

  1. Het zou gaan om een “mediageniek voorstel en steekvlampolitiek”… (dixit CD&V/N-VA)
    Waarom keurde dezelfde meerderheid in 2011 wél een voorstel van onze fractie goed om een subsidiereglement voor rookmelders uit te werken? Een voorstel dat nadien om budgettaire redenen niet werd uitgevoerd door diezelfde meerderheid
  2. De doelgroep zou te beperkt zijn…(dixit CD&V/N-VA)
    Waarom werd ons goedgekeurd voorstel uit 2011, waar alle inwoners konden van genieten, gewoon niet uitgevoerd?
  3. Het voorstel is niet opgenomen in het meerjarenplan…(dixit CD&V/N-VA)
    Als een meerjarenbegroting van een gemeentebestuur geen ruimte heeft om een voorstel van maximaal € 3.000 te dragen, dan is het met de gemeentelijke financiën wel héél slecht gesteld. Tot voor kort hoorden we van de meerderheid echter altijd het tegenovergestelde.

De meerjarenplanning van de meerderheid is trouwens niet die van ons. De keuzes uit het verleden én van vandaag verschillen. Net in die verschillen ziet Open Vld plus ruimte voor initiatieven.

Michiels besluit:

“Alle redenen zijn blijkbaar goed om een voorstel van de oppositie weg te stemmen. Naar inhoud wordt minder gekeken. Het enige wat telt is wie de indiener is van de voorstellen. We roepen de meerderheid op om eindelijk komaf te maken met deze oude politieke cultuur.”