Ondanks unanimiteit, geen zebrapad aan station Scheldewindeke

Filip pleit reeds geruime tijd voor een zebrapad aan het station van Scheldewindeke. Ondanks unanimiteit hierover binnen de Oosterzeelse gemeenteraad én positief advies van zowel de politie als de verkeersdeskundige ligt het Vlaams gewest dwars. Daarom hielden meerderheid en oppositie op vrijdag 9 mei een gezamenlijke actie aan het station van Scheldewindeke. Ook voorstander van een zebrapad. Stuur dan een vraag in die zin naar het Vlaams Gewest…

PERSBERICHT

De Oosterzeelse meerderheid en oppositie voeren a.s. vrijdag 9 mei een gezamenlijke actie in het kader van veiligheid van de voetganger . Ondanks unanimiteit (over alle partijgrenzen heen) voor de aanleg van een zebrapad ter hoogte van het station van Scheldewindeke, komt de oversteekplaats er niet. Meerderheid en oppositie willen met de actie het standpunt van de provinciale verkeerscommissie aankaarten, die dwarsligt in dit dossier.

Vorig jaar lanceerde Open Vld-plus fractieleider Filip Michiels het voorstel om aan het station van Scheldewindeke een oversteekplaats voor voetgangers aan te leggen. Filip Vermeiren (CD&V), voorzitter van de verkeerscommissie agendeerde dit voorstel op de bevoegde commissie, waarbij ook het advies werd ingewonnen van de lokale politie.

Filip Michiels (Open Vld plus): “Het station van Scheldewindeke is een drukbezocht station door pendelaars. Op weekdagen stopt er tot 44 maal een trein. Aan het station is momenteel een ruime parking en recent werden 2 fietsenstallingen gebouwd door het gemeentebestuur en de NMBS. Maar momenteel is er geen oversteekvoorziening, ondanks een passage van ongeveer 6000 voertuigen per werkdag op deze locatie. Daarom stelde ik voor om hier toch een zebrapad aan te leggen.”

Filip Vermeiren, voorzitter van de verkeerscommissie (CD&V): ”Binnen de verkeerscommissie bestond snel eensgezindheid over de aanleg van de oversteekplaats. Zowel, CD&V, N-VA, Open Vld plus, Groen als het onafhankelijk gemeenteraadslid waren gewonnen voor het voorstel. Ook de lokale politie was gewonnen voor dit voorstel en suggereerde om het zebrapad aan te leggen ter hoogte van het stationsgebouw zelf.”

Gezien de Stationsstraat een gewestweg is, dient ook de provinciale commissie verkeersveiligheid hierover haar goedkeuring te geven. Uit een intern dienstorder aan die provinciale commissie bleek in eerste instantie dat er geen bezwaar kon worden gemaakt tegen de aanleg van het zebrapad, gelet op onder meer het aantal oversteekbewegingen. Bij een verdere bespreking werd echter beslist om aan het voorstel geen goedkeuring te geven, omdat de nabijheid van de spoorweg voor onveilige situaties zou kunnen zorgen wanneer een trein zou naderen én gelijktijdig voetgangers oversteken op het zebrapad, er mogelijks een auto op de overweg zou stil komen te staan, aldus de commissie. In de loop van de maand januari van dit jaar werd dit dossier terug op tafel gelegd door de dienst mobiliteit van de gemeente Oosterzele samen met de bevoegde instantie AWV maar die bleven bij hun standpunt.

“De situatie is hallucinant,” aldus Roswitha Gerbosch (Groen). “Aan het station van Balegem-dorp ligt een zebrapad in de nabijheid van de spoorovergang zonder dat er zich verkeersproblemen voordoen. In Scheldewindeke zou dat niet lukken, ondanks positief advies van het gemeentebestuur van Oosterzele, de lokale politie en de provinciale administratie. Daarom beslisten we op de verkeerscommissie om deze actie te voeren.” De wegcode stelt bovendien dat het verboden is zich op een overweg te begeven wanneer de slagbomen in beweging of gesloten zijn, de rode knipperlichten branden of wanneer het geluidssein werkt.

Met de gezamenlijke actie van Open Vld plus, CD&V, N-VA, Groen en onafhankelijk raadslid Marjolein De Spiegeleire hoopt Oosterzele alsnog de provinciale verkeerscommissie wakker te schudden. Aan de pendelaars zal tevens een modelbrief worden overgemaakt om te richten aan de provinciale commissie, met de vraag om op hun standpunt terug te komen.

STEUN HET PLEIDOOI VOOR EEN ZEBRAPAD

Volgende folder werd uitgedeeld aan de weggebruikers. Sluit je gerust aan bij die vraag…

Beste weggebruiker, beste pendelaar,

Binnen de verkeerscommissie bestaat over de partijgrenzen heen unanimiteit over de aanleg van een zebrapad aan het station van Scheldewindeke. Het is echter niet het gemeentebestuur die hierover beslist, maar het Vlaams Gewest.

De wegbeheerder (AWV, het Vlaams Gewest) is jammer genoeg niet gewonnen voor de aanleg van een zebrapad. Dit wordt betreurd door alle partijen in de Oosterzeelse gemeenteraad. Daarom houden wij vandaag een actie om ons pleidooi kracht bij te zetten.

Bent u er ook voorstander van om een zebrapad aan te leggen in de Stationsstraat? Stuur dan een vraag in die zin

OF via http://www.meldpuntwegen.be/
OF via mail naar wegen.oostvlaanderen@vlaanderen.be
OF per brief aan Hilde van Nieuwenhuyse, Kwaliteitsmanager

Gebouw Portalis
Bollebergen 2b bus 12
9052 Zwijnaarde

Met vermelding van uw naam, adres

Enkel mét uw steun komt er binnenkort misschien een zebrapad aan het Station van Scheldewindeke

Namens alle partijen binnen de gemeenteraad van Oosterzele