VOLUIT Oosterzele stelt voor om kinderopvang onder te brengen in klooster Scheldewindeke

Sinds kort staat het Klooster van Scheldewindeke leeg. Het pand, dat eigendom is van de Orde van de zusters van de kloostergemeenschap St. Franciscus. De 3 laatste zusters verlieten eind maart hun jarenlange thuis in Scheldewindeke en trokken richting Opbrakel.

Het klooster ligt pal in het centrum van deelgemeente Scheldewindeke. Ligt vlak naast de vrije basisschool, op wandelafstand van de gemeenteschool én van het Marktplein met veel parkeergelegenheid. Het pand staat te koop voor sociale doeleinden. VOLUIT raadsleden Filip Michiels, Geert Van Grembergen en An Haesebeyt pleiten reeds lang om meer en betere infrastructuur voor kinderopvang te voorzien. De fractie pleitte 2 jaar geleden, ook na een succesvolle burgerbevraging, om meer te investeren in jeugd, sport en kinderopvang dan in een nieuw grootschalig administratief centrum. Door een samenwerking op poten te zetten met externe spelers, gelooft de VOLUIT-fractie dat dit snel gerealiseerd zou kunnen worden.

Fractieleider Filip Michiels: “Het klooster heeft de ideale ruimte en ligging om in te richten als een kinderopvanglocatie. We pleiten al meer dan 15 jaar om extra te investeren in kinderopvang. Zeker in infrastructuur. We zijn met onze fractie voorstander om dit samen met externe partners uit te rollen.”

Geert Van Grembergen en An Haesebeyt, raadsleden BCSD: “Met VOLUIT hopen we dat het bestuur dan ook de kansen bekijkt om vanuit haar regierol deze opportuniteit te onderzoeken. Het zou bovendien mooi aansluiten bij de 16-17 opvangplaatsen die binnenkort hopelijk in gebruik kunnen worden genomen in de achtergelegen site De Zilverlinde.”

Filip Michiels: “Nog voor ik politiek actief was bepleitte ik, als groepsleider van de scouts, om in de voormalige pastorie, die aan de overkant van de straat stond, een kinderopvanglocatie in te richten op de benedenverdieping. De jeugddienst zou in dat scenario de bovenverdieping kunnen gebruiken. En de tuin met aanpalend bos was ideaal om gedeeld te gebruiken met de scouts. De kans liet het bestuur verloren gaan. De pastorie werd afgebroken, er kwamen appartementen te staan. Hopelijk wordt deze opportuniteit nu wel aangegrepen. We willen dit plan mee helpen uitrollen, samen met experten uit het werkveld. Ten dienste van de Oosterzelenaar.”

Politiezone Rhode en Schelde pakt windeldiefstal aan met lik-op-stukbeleid.

De politieraad van de zone Rhode & Schelde (Merelbeke, Melle, Destelbergen, Oosterzele) besprak woensdag 29 maart 2023 het voorstel van politieraadslid Filip Michiels om via Onmiddellijke Minnelijke Schikking (OMS) het fenomeen winkeldiefstallen in onze politiezone aan te pakken. De politiezone zal dit systeem invoeren en start met de voorbereidingen hiervoor. Zolang blijft winkeldiefstal ook via de GAS-boetes bestrafbaar.

Politieraadslid Filip Michiels (Open Vld plus Oosterzele): “Heel veel lokale handelaars blijven geconfronteerd worden met winkeldiefstal en het zorgt voor veel frustraties en inkomstenverlies. Vaak doen ze ook geen aangifte uit een gevoel van machteloosheid en door de administratieve rompslomp.  Daarom voerde minister van Justitie Vincent Van Quickenborne lik-op-stukboetes in, om daders direct te kunnen bestraffen. Door dit systeem nu ook in onze zone toe te passen, zullen winkeldiefstallen dus sneller aangepakt kunnen worden in Oosterzele, Merelbeke, Melle en Destelbergen. Zogezegde ‘kleine criminaliteit’ heeft een grote impact op onze handelaars.  Een krachtdadig lik-op-stukbeleid  kan hier paal en perk aan te stellen. Die rechtszekerheid is echt belangrijk voor alle handelaars.

De politie zal meerderjarige winkeldieven een lik-op-stukboete tot 350 euro kunnen opleggen. De eventuele schade geleden door de winkelier moet eveneens vergoed worden. De overtreder heeft drie mogelijkheden om te betalen: ter plaatse via betaalterminal of QR-code, of binnen de vijftien dagen, via een klassieke overschrijving.

Het doel van deze procedure is de snelle afhandeling van “kleine” criminaliteit te vergemakkelijken zonder de politie en de rechtbanken te overbelasten. Door lik-op-stukboetes op te leggen kunnen we het gevoel van straffeloosheid bestrijden. Het laat de politie toe om onmiddellijk op te treden en het parket houdt de handen vrij om zich te concentreren op complexere zaken.

Winkeldiefstallen (zonder geweld) kunnen al worden afgehandeld met gemeentelijke administratieve sancties (GAS). Het betreft hier gemengde inbreuken waarvoor het parket, bij gebrek aan een protocolakkoord met de gemeenten die ambtshalve de afhandeling ervan aan een sanctionerende GAS-ambtenaar toevertrouwen, de mogelijkheid verliest de feiten te onderzoeken of te seponeren indien deze laatste niet binnen de twee maanden hiervan op de hoogte wordt gesteld.

De procedure van onmiddellijke minnelijke schikking (OMS) maakt een vereenvoudigde gerechtelijke afhandeling mogelijk van feiten die anders, bij gebrek aan middelen, administratief zouden worden afgehandeld.

Uit de cijfers van onze politiezone blijkt helaas dat de stijgende tendens van winkeldiefstallen zich ook in onze politiezone voordoet. De sociaal-economische crisis speelt daarbij wellicht een rol.  In 2021 waren er 88 winkeldiefstallen (inclusief 4 pogingen), meteen het hoogste cijfer van de voorbije 10 jaar.

Winkeldiefstal aanpakken met lik-op-stukbeleid

Politieraadslid Filip Michiels (Open Vld plus Oosterzele) pleit er in de politieraad zone Rhode & Schelde (Merelbeke, Melle, Oosterzele en Destelbergen) voor om nog meer in te zetten op de aanpak van winkeldiefstal. De cijfers tonen de voorbije jaren een stijgende tendens. Daarom pleit hij ervoor om een lik-op-stukbeleid in te voeren in de politiezone. Michiels heeft daarover vorige week een vraag ingediend, om te bespreken op de volgende politieraad. Hij wil, in navolging van succesvolle eerdere experimenten in Limburg, winkeldiefstal aanpakken met onmiddellijke bestraffing.

Lees verder

CD&V/N-VA-meerderheid trekt nu zelf eigen meerjarenplan in twijfel

Open Vld plus stelt vast dat de meerderheid haar eigen cijfers in twijfel trekt over de bouw van het nieuwe administratief centrum.

“De meerderheid wil plots “creatief omgaan” met de cijfers en heel wat kosten weglaten uit het overzicht… maar die moeten wel betaald worden. Door de inwoners. Om een huis te bouwen heb je een bouwgrond én een architect nodig. Die uitgaven moet je dus ook meetellen. Maar die kosten schrapt de meerderheid nu plots creatief én ten onrechte,” stelt Open Vld-fractieleider Filip Michiels.

Lees verder

CD&V/N-VA meerderheid komt niet opdagen maar schiet wel in actie na de voorstellen van de oppositie

De Oosterzeelse meerderheidspartij CD&V/N-VA is vanavond niet opgedaagd op een gemeenteraad die werd samengeroepen door Open Vld plus en Groen. Daardoor kon de gemeenteraad niet rechtsgeldig vergaderen. De liberalen en groenen hebben meteen een vraag ingediend om de punten te behandelen op de volgende gemeenteraad. “We betreuren dat een meerderheidspartij eerder kiest voor politieke spelletjes, dan voor beleid voor de Oosterzelenaar,” stellen fractieleiders Filip Michiels en Jeroen Logghe. Lees verder

Extra gemeenteraad om onder meer klaarheid te scheppen over mogelijk fusietraject

Open Vld plus en Groen Oosterzele roepen op woensdag 12 oktober een extra gemeenteraad samen. Ze lanceren daarbij een aantal concrete voorstellen om een transparant én een participatief traject uit te werken in het kader van een eventuele fusie die de gemeente Oosterzele zou aangaan.

Daarnaast agendeert Open Vld plus nog een reeks andere voorstellen en vragen over o.m. een energienoodfonds, ‘vergeten brooddozen’, infrastructurele ondersteuning aan voetbalverenigingen, kinderopvang en fietsleasing. Lees verder

96,3% van de Oosterzelenaren wil GEEN nieuw administratief centrum

Resultaten burgerbevraging Open Vld plus overduidelijk: Er is helemaal geen draagvlak onder de Oosterzelenaren voor nieuw AC van 6,3 miljoen euro. 96,3% van de Oosterzelenaren wil GEEN nieuw administratief centrum volgens de plannen die de meerderheid nu voorstelt.

Zij zijn er, net als Open Vld plus, van overtuigd dat het belangrijker is meer te investeren in verkeersveiligheid, sport en jeugdinfrastructuur, zo blijkt uit een grote burgerbevraging.

Lees verder

Grote burgerbevraging Oosterzele: wel of geen AC?

Wat zijn voor jou prioritaire investeringen? Een 𝗻𝗶𝗲𝘂𝘄 𝗮𝗱𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗶𝗲𝗳 𝗰𝗲𝗻𝘁𝗿𝘂𝗺 (𝗔𝗖) van 6,3 miljoen euro? Of 𝗯𝗲𝘁𝗲𝗿𝗲 𝗳𝗶𝗲𝘁𝘀𝗶𝗻𝗳𝗿𝗮𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝘁𝘂𝘂𝗿 𝗲𝗻 𝗺𝗲𝗲𝗿 𝗲𝗻 𝗯𝗲𝘁𝗲𝗿𝗲 𝘀𝗽𝗼𝗿𝘁- 𝗲𝗻 𝗷𝗲𝘂𝗴𝗱𝗮𝗰𝗰𝗼𝗺𝗺𝗼𝗱𝗮𝘁𝗶𝗲.
Wij hebben onze mening maar willen het graag van elke Oosterzelenaar weten.

𝗚𝗲𝗲𝗳 𝗷𝗼𝘂𝘄 𝗺𝗲𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗻𝘂 op 👉 www.welofgeenac.be

Lees verder

Reculer pour mieux sauter.

Ik heb de voorzitter van de gemeenteraad gisterenavond meegedeeld dat ik me de komende periode zal laten vervangen als gemeenteraadslid.

Mijn enthousiasme, gedrevenheid en vastberadenheid om mij voor de volle 100% in te zetten voor de projecten waarin ik geloof eisen een tol. Ook ik heb aan de lijve moeten ondervinden dat mijn energiebronnen van sociale gedrevenheid en een constructief politieke engagement niet onuitputtelijk zijn. Ik nam teveel hooi op mijn vork. Lees verder

Slechte werking iSchool zorgt voor onduidelijkheid bij heel wat ouders

Het bestuur weet reeds vele maanden van problemen inzake financiële opvolging via iSchool. Al meer dan 4 maand is men op de hoogte dat betalingen niet correct worden geregistreerd. De softwareleverancier zou aan een oplossing werken, werd begin dit jaar reeds gecommuniceerd aan ouders.

Filip stelde op 7 juni hierover volgende vraag aan het schepencollege. Lees verder

Werk maken van breder LGTBQ-beleid & meldpunt homo- en transfobie aangiftebereidheid rond homo- en transhaat te verhogen in politiezone

Recente incidenten van mogelijke gaybashing zoals eergisteren in Oudenaarde (18/03/2021) en in Beveren (6/03/2021) tonen aan dat er nog steeds werk aan de winkel is om homo- en transfoob geweld de wereld uit te helpen. Op de politieraad van 26 mei (zone Rhode & Schelde) vraagt politieraadslid van werk te maken van breder LGTBQ-beleid & meldpunt homo- en transfobie aangiftebereidheid rond homo- en transhaat in politiezone te verhogen.

Lees verder

Geen blanco cheque voor start nieuw grootschalig administratief centrum

Op de gemeenteraad van donderdag 29 april heeft de CD&V/N-VA-meerderheid een samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd met Solva voor de realisatie van een nieuw administratief centrum. In de samenwerkingsovereenkomst is al opgenomen dat Solva wordt aangesteld om de nodige plannen en uitvoeringsdocumenten op te stellen, de nieuwe infrastructuur aan te leggen en een nieuwbouw op te richten. Lees verder