CD&V/N-VA meerderheid komt niet opdagen maar schiet wel in actie na de voorstellen van de oppositie

De Oosterzeelse meerderheidspartij CD&V/N-VA is vanavond niet opgedaagd op een gemeenteraad die werd samengeroepen door Open Vld plus en Groen. Daardoor kon de gemeenteraad niet rechtsgeldig vergaderen. De liberalen en groenen hebben meteen een vraag ingediend om de punten te behandelen op de volgende gemeenteraad. “We betreuren dat een meerderheidspartij eerder kiest voor politieke spelletjes, dan voor beleid voor de Oosterzelenaar,” stellen fractieleiders Filip Michiels en Jeroen Logghe.

Gezamenlijk persbericht Open Vld plus en Groen

Open Vld plus en Groen Oosterzele hadden op 3 oktober gevraagd om vandaag, 12 oktober, een extra gemeenteraad samen te roepen waarop een aantal concrete voorstellen werden geagendeerd om een transparant én een participatief traject uit te werken in het kader van een eventuele fusie die de gemeente Oosterzele zou aangaan. Beide oppositiefracties stelden immers vast dat de meerderheid over het fusieverhaal liever eerst communiceert in de pers  in plaats van naar de gemeenteraad – wat nochtans haar plicht én belofte is.

Naast het fusie-thema agendeerde Open Vld plus nog een reeks andere voorstellen en vragen rond de oprichting van een energienoodfonds voor Oosterzelenaren, het aanpakken van honger op school bij kwetsbare gezinnen, infrastructurele ondersteuning voetbalverenigingen,  extra omkadering voor kinderopvang, het Lokaal Energie- en Klimaatpact en fietsleasing.

Toch stellen Open Vld plus en Groen gezamenlijk vast dat de inzet van hun fracties de meerderheid wel tot handelen dwingt.

Er was normaal 7 weken geen gemeenteraad gepland. Na het samenroepen van de gemeenteraad op 12 oktober, besliste de meerderheid één dag na oproep voor de extra gemeenteraad wel om de gemeenteraad van 25 oktober te vervroegen naar 18 oktober.
De oppositiepartijen voerden de voorbije maanden de druk op om participatief te werken rond een eventuele fusie. De meerderheid had daar in het verleden geen oren naar, nu doen ze dit wel.
Reeds vele malen werd gepleit voor extra ondersteuning voor kinderopvang. Nu Open Vld plus daarover een punt op de agenda van de gemeenteraad zet, komt de meerderheid een week later zelf ook met een eerste voorstel af.

De verschuivingen van de eerder geplande gemeenteraad van 25 oktober naar 18 oktober komt er helaas enkel om de indruk te wekken dat de meerderheid zelf haar werk zou maken. Toch stellen we vast dat bij minimaal 2 van de agendapunten voor 18 oktober nog geen aanzet van een dossier wordt geagendeerd. Het gaat o.m. om de energiemaatregelen die het bestuur plant én om de stand van zaken in het fusietraject.

Open Vld plus en Groen agenderen zelf ook een reeks voorstellen om de energiecrisis op gemeentelijk vlak aan te pakken. Deze zullen met de verschillende fracties worden besproken op 17 oktober.

“We blijven pleiten voor een transparantere, meer overlegde en beleidsmatigere aanpak van belangrijke dossiers. In de meeste gevallen gebeurt dit vandaag helaas nog niet. Onze fracties zullen constructief voorstellen blijven doen ten dienste van de Oosterzelenaar. Daarvoor zijn we verkozen. Aan de politieke spelletjes en kinderachtige politiek van de meerderheid om voorstellen te recupereren hebben de inwoners immers niets. Inwoners, verenigingen en ondernemers zijn meer gebaat bij investeringen en ondersteuning die noodzakelijk zijn voor hen. Daar blijven we voor strijden,” aldus Jeroen Logghe en Filip Michiels.