Vraag om uitleg over de verwezenlijking van de bijenhal

De aandacht voor bijen – via het bijenactieplan – is vanuit milieu-oogpunt een goed gegeven. Uit eigen bevraging en vaststelling zien we dat steeds meer mensen oog hebben voor gevarieerde bloementeelt, of het ophangen van een bijenhuisje in eigen tuin. (…)

Ook het recent geplaatst bijenhotel is – vanuit voorbeeldfunctie – een goed initiatief. Al kunnen we ons de vraag stellen of de locatie voor dit bijenhotel wel de meest geschikte plaats is.

In de milieuweek werd een eerste korte voorstelling gegeven van de plannen voor de bouw van een ‘bijenhal’. Het college van burgemeester en schepenen besliste in haar zitting van 13 maart 2018 om een budgetaanpassing goed te keuren voor

  • De realisatie van het bijenhotel ten bedrage van € 2.000
  • De geplande educatieve bijenhal. Die zijn momenteel in de ontwerpfase. Het plaatsen van deze hal zou voorzien worden in de tweede helft van 2018. De hal zal geïntegreerd worden in de site Groot Bewijk en er dient dan ook op dit project een bijkomend investeringsbudget voorzien te worden € 32.000.

Vandaar volgende vragen

  1. Wat zijn net de plannen met deze bijenhal. Kan het bestuur daar grondige toelichting over geven.
  2. Onze fractie is initiatieven rond bij-vriendelijke gemeente zeker genegen. Vandaar ook onze steun aan het bijenhotel. We stellen ons echter wel vragen bij de timing én de kostprijs van de bijenhal. Ziet het bestuur dit als een prioritair dossier?
    • Waarom deze timing?
    • Acht het deze kostprijs verantwoordbaar, gelet op de financiële situatie van de gemeente?