“Dit is een dikke middenvinger uitsteken naar het constructieve werk van de oppositie”

Open Vld plus verontwaardigd over gebrek aan respect schepencollege

Open Vld plus agendeerde deze week 9 bijkomende punten op de gemeenteraad. Door het schrappen van de gemeenteraad van maart kwamen onze toegevoegde punten van maart en april samen op één gemeenteraad. Het waren 4 voorstellen tot beslissing en 5 vragen om uitleg. (lees meer)

Fractieleider Filip Michiels: “We zijn er van overtuigd dat er meer beleidsinitiatieven kunnen genomen worden om van Oosterzele een aangenamere gemeente te maken. Daarom agendeerden we ook deze raad enkele voorstellen en vragen. Zo o.m. over de oprichting van een Huis van het Kind, over de Buitenspeeldag, een voorstel rond het verblijfsregister en de voordelen hiervan voor kinderen van gescheiden ouders,  rond energie-transitie,…”Het voorstel rond het Huis van het Kind was al anderhalve maand geleden gecommuniceerd, enkele vragen waren ook makkelijk te beantwoorden zonder veel voorbereidingswerk van de administratie. Toch wou CD&V en N-VA deze punten niet bespreken.

De timing wanneer zo’n toegevoegde punten moeten worden ingediend is wettelijk geregeld. Zo heeft de meerderheid de tijd om alles te bekijken en te bespreken. Maar CD&V en N-VA wenste bijna geen enkel punt te bespreken op de raad.

Nadat de verenigde oppositie vorige maand reeds haar verontwaardiging had geuit over hoe de Oosterzeelse CD&V/N-VA-meerderheid  de democratische rechten van de gemeenteraad beknot, (zie hier)  was dit dus de tweede slag in het gezicht van de oppositie.

7 van de 9 punten bleven totaal onbeantwoord. “De meerderheid heeft geen tijd gehad om dit te onderzoeken,” was een té makkelijk excuus om te zeggen dat het schepencollege niet openstaat voor constructieve voorstellen van de oppositie.

Open Vld plus kaartte eerder reeds aan dat er vanuit het schepencollege héél weinig beleidsinitiatieven komen. De oppositiepartij heeft deze en vorige legislaturen steeds zelf beleidsvoorstellen geagendeerd, waar slechts heel sporadisch wordt op ingegaan.

Een schepen ontvangt een aanzienlijke wedde om het bestuur van de gemeente in handen te nemen. Daartoe behoort ook het behandelen van voorstellen en beantwoorden van vragen van de oppositie. Als gemeenteraadsleden studeren wij de dossiers van de meerderheid grondig in op hun inhoud, we maken werk van een goede beoordeling en trachten bij te sturen waar mogelijk.

Fractieleider Filip Michiels: “Ons werk doen we in het weekend en ‘s avond omdat bijna iedereen nog een voltijdse job heeft. Daarnaast vinden we het onze taak om zelf ook beleidssuggesties uit te schrijven. Dit doen we – in tegenstelling tot het schepencollege – zonder de steun van een gemeentelijke administratie. Een burgemeester of schepen wordt verondersteld in eerste instantie ten dienste te staan van de gemeente én beleid te voeren. Geen tijd willen maken van een inhoudelijke beoordeling van de voorstellen en vragen van de oppositie is dus een teken van slechte wil en ook van verregaande arrogantie. Het is eigenlijk en dikke middenvinger uitsteken naar het constructieve werk van de oppositie. Oosterzele heeft dus dringend nood aan een nieuwe frisse wind.”