Motie Volkershouwbrug – gemeenteraad 27 september 2017

Deze motie werd geagendeerd door de Open Vld plus-fractie op de gemeenteraad van 27 april 2017

MOTIE

Op voorstel van Open Vld plus

Via de pers kon het gemeentebestuur van Oosterzele deze maand vernemen dat Agentschap Wegen en Verkeer aankondigt de Volkershouwbrug tussen Oosterzele (Anker) en Westrem niet opnieuw zal worden opengesteld voor het gemotoriseerd verkeer.

Eerder werd echter bevestigd dat de toekomst rond de brug Volkershouw verbonden is met de toekomst van de N42 (autowegstatuut of niet) in die zin dat, wanneer aan deze gewestweg een autowegstatuut zou worden toegekend, het landbouwverkeer van deze brug zou dienen gebruik te maken om de E40 te kruisen.

In het andere geval kan landbouwverkeer via de N42 de E40 dwarsen en bestaat de keuze uit de afbraak van de brug zonder een vervanging of met vervanging door een fietsbrug.

De gemeenteraad van Oosterzele betreurt het feit dat dergelijke beslissing aangekondigd wordt door het Agentschap Wegen en Verkeer zonder in overleg te gaan met het lokale bestuur of de lokale bevolking. In het mobiliteitsbeleid is participatie echter een belangrijk aandachtspunt

De gemeenteraad van Oosterzele vraagt aan het Agentschap Wegen en Verkeer dan ook

1. Alvorens een definitieve beslissing te nemen, overleg op te starten tussen de gemeenteraden van de betrokken lokale besturen en het Agentschap Wegen en Verkeer.

2. Te duiden op basis van welke studie werd deze beslissing voor het autoverkeer genomen? Werd hiernaar onderzoek gedaan in de  ‘Startnota – Concept – Ombouw gewestweg N42 tot primaire weg Wegvak E40 – N46’

3. Een objectief onderzoek te voeren, in samenspraak met de betrokken lokale besturen