Vraag nieuw afvalbeleid – gemeenteraad 27 september 2017

De meerderheid en Ilva starten vanaf 1 januari 2018 een nieuwe systeem voor afvalinzameling binnen de gemeente. Oosterzele zal de stickers voor afvalinzameling achterwege laten en afvalintercommunale ILVA zal de restfractie wegen. Iedere inwoner zou een brief gestuurd worden met nodige informatie, zo werd aangekondigd.

De kleine ondernemer of zelfstandige – die soms op een ander adres is gedomicilieerd – werd tot op 21/9  helemaal niet op de hoogte gebracht van deze wijzigingen. Vandaag beschikken deze KMO’s en zelfstandigen veelal ook over restafvalcontainers die door Ilva worden opgehaald, maar bij de communicatie over het nieuwe systeem is het gemeentebestuur de ondernemers helemaal vergeten.

Het gaat bij deze kleine KMO’s om “met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen“(zie VLAREMA art 1.2.1,54°): bedrijfsafvalstoffen van vergelijkbare aard, samenstelling en hoeveelheid als huishoudelijke afvalstoffen, die ontstaan ten gevolge van activiteiten die van dezelfde aard zijn als activiteiten van de normale werking van een particuliere huishouding. De decreetgever laat toe dat intercommunales dit afval ophalen.

Wij ontvingen berichten van verschillende ondernemers. Zij werden niet gebrieft, hun container kreeg geen nieuwe badge. Verschillende ondernemers namen reeds contact op met ILVA of het gemeentebestuur. Zij werden tot 21/09 steeds doorverwezen naar private afvalophalers.
Tot op vandaag wordt met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen nog opgehaald in Oosterzele. Zo ook in andere gemeenten in het werkingsgebied. Dit systeem zal – alleen voor Oosterzele – veranderen vanaf 1/1/2018.

Door nu een groep uit het systeem de halen, zal de vergelijking van afvalcijfers tussen vandaag en 2018 in eerste instantie nooit correct zijn. Ten tweede zal de stimulans om te sorteren voor de kleine ondernemers en zelfstandigen een pak verkleinen, net omdat ze gedwongen worden naar een private afvalophaler, waarbij ze alle afval in 1 container zullen gooien.

Vandaar volgende vragen.

1. Waarom kwam door ILVA en de gemeente in eerste instantie geen communicatie naar ondernemers, eenmansbedrijven en KMO’s gelijktijdig met de communicatie naar de inwoners?
2. Op welke manier wil de meerderheid de ondernemers nog stimuleren om te blijven sorteren?
3. Hoe wil men de afvalcijfers op een correcte manier met elkaar vergelijken, door er een belangrijke gebruikersgroep uit te halen?
4. Is het bestuur bereid het systeem alsnog bij te stellen?