Meerderheid Oosterzele stemt voorstel elektrische laadpalen weg

Open Vld plus-raadsleden Filip Michiels en Pascal Fermon agendeerden op de gemeenteraad van 17 december een principevoorstel over de onderzoek naar de aanschaf van elektrische laadpalen in de gemeente Oosterzele. “Door ons voorstel kunnen we dus die vicieuze cirkel van geen laadpalen wegens geen voertuigen en omgekeerd doorbreken,” stellen de liberalen. “Heel wat besturen beginnen aandacht te schenken aan alternatieve vormen van energiegebruik. De gemeente beschikt reeds over een elektrische wagen, maar nog niet over een elektrische laadpaal op openbaar terrein.”

Recent besliste de afvalintercommunale ILVA, waarin de gemeente participeert, om voor haar afvalvrachtwagens een CNG-tankinstallatie te bouwen en te exploiteren. De installatie werd deze week in gebruik genomen. De afvalwagens die volgens dit principe gebouwd zijn, zullen kunnen tanken aan zo’n installatie. CNG is een alternatief voor benzine of diesel. In vergelijking met deze brandstoffen stoot een aardgasvoertuig minder fijnstof en NOx uit. De Open Vld plus-fractie wil dat ook het gemeentebestuur van Oosterzele de boot van de vernieuwing op vlak van energie niet mist.

Daarom opperden fractieleider Filip Michiels en raadslid Pascal Fermon op de jongste gemeenteraad het voorstel dat ook het gemeentebestuur zou investeren in laadpalen voor elektrische wagens.

Raadslid Pascal Fermon: “Aan één paal kunnen verschillende wagens simultaan op een snelle manier opgeladen worden. Dergelijke investering kan gekaderd worden binnen klimaatvriendelijke investeringen van het gemeentebestuur. Daar moeten we op inzetten.”

De kip of het ei

Fractieleider Filip Michiels: “Door laadpalen te voorzien kunnen Oosterzelenaren ook gestimuleerd worden om zich een elektrische wagen aan te schaffen. Veelal wordt er geargumenteerd dat er te weinig wagens zijn om zo’n initiatief te nemen. Anderzijds kopen mensen geen elektrische wagen net omdat er te weinig laadpalen zijn. Door ons voorstel kunnen we dus die vicieuze cirkel doorbreken. ”

Weggestemd

De meerderheid stemde het constructieve voorstel weg. N-VA kadert dit in haar jongste partijblad onder de noemer “vraag-maar-op”-verhaal, daar waar Open Vld plus in de gemeenteraadszittingen alternatieven aanreikt voor het gevoerd beleid, ook op financieel gebied.
CD&V-schepen Christ Meuleman gaf aan dat de gemeente reeds in 2014 de eerste contacten gelegd zou hebben met een firma die een totaaloplossing levert. Hij antwoordde dat de meerderheid de princiepsbeslissing niet goedkeurde, maar vroeg de gemeenteraad om de beslissing uit te stellen tot er meer zicht is op de kosten, baten en gebruikers.

Het principevoorstel van Michiels en Fermon stelde echter net voor om de gemeentelijke diensten verder onderzoek te laten doen naar de mogelijke locaties én systemen waarbinnen de laadpalen in Oosterzele gerealiseerd zouden kunnen worden. Zo blijft het eens te meer duidelijk, dat de meerderheid het ook met constructieve voorstellen van de oppositie blijkbaar érg lastig blijft hebben.