Komt er trajectcontrole langs N42?

Krijgt Oosterzele binnenkort trajectcontrole langs de N42? Dit kan de veiligheid zeker bevorderen, maar heeft Oosterzele middelen om dit mee te financieren? En zijn er voldoende garanties dat definitieve herinrichting van de N42 daardoor niet op de lange baan komt? Woensdag 27 mei stel ik hierover volgende vraag op de gemeenteraad…

Vraag om uitleg aan het college van burgemeester en schepenen – gemeenteraad 27 mei 2015

De komende maanden zullen er langs de Vlaamse autosnelwegen twee bijkomende trajecten met trajectcontrole gepland worden en langs gewestwegen komen er acht installaties met trajectcontrole. Dit blijkt uit een schriftelijke vraag die Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) stelde aan Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA).

De acht projecten op gewestwegen voor 2015 die op stapel staan, zijn telkens in beide richtingen. De besprekingen hieromtrent lopen nog met de desbetreffende politiezones en mogen nog niet vrijgegeven worden, zo meldde de minister in antwoord op de schriftelijke vraag.

Trajectcontroles bewijzen zeker hun nut in het kader van de verkeersveiligheid.

Op de politieraadszitting van 29 april jl. antwoordde de korpschef bevestigend op mijn vraag of de N42 één van de acht mogelijke locaties zou zijn voor de trajectcontroles op gewestwegen. Het komt echter aan het lokaal bestuur toe om hierover een beslissing te nemen.

Graag had ik vernomen:

  1. Welk deel van de N42 wordt geselecteerd om trajectcontrole te plaatsen? Zijn over dit traject cijfers bekend over het aantal snelheidsovertredingen?
  2. Plant het gemeentebestuur trajectcontrole toe te laten op grondgebied Oosterzele?
  3. Moeten er dan ook camera’s geplaatst worden op gemeentelijke toegangswegen?
  4. Wat is de voorziene kostprijs hiervan? Welk aandeel van de kosten dient het gemeentebestuur te dragen?
  5. Zijn hiervoor middelen beschikbaar, gelet op het feit dat dit niet is opgenomen inzet meerjarenplan?
  6. Bij de bespreking op de politieraad van 29/04 jl werd duidelijk dat de privacy-bescherming bij trajectcontrole lager zou liggen dan bij het ANPR-systeem(automatische nummerplaatherkenning). Zijn er voldoende zekerheden, inzake bescherming van de privacy?
  7. Zijn er – indien de trajectcontrole er komt – voldoende garanties dat de definitieve heraanleg van de N42 niet op de langere baan wordt geschoven, omdat deze flankerende maatregel wordt genomen?

Filip Michiels
Fractieleider Open Vld plus