Hinderpaaltjes aan schoolomgeving Pelgrim worden eindelijk aangepakt.

De paaltjes ter hoogte van de brede stoeprand aan de Vrije Basisschool in Scheldewindeke zijn de voorbije maanden meermaals gesneuveld. Open Vld plus fractieleider Filip Michiels kaartte dit verschillende keren aan. Intussen klopte hij ook aan bij het Vlaams Gewest. Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) bevestigde hem deze week dat er intussen beslist is om dit kruispunt herin te richten. De afgereden paaltjes worden momenteel niet terugplaatst, gezien de herinrichting.

De voorbije maanden en jaren werden de paaltjes met regelmaat van de klok afgereden, meestal door afdraaiende vrachtwagens richting Balegem. De chauffeurs kunnen daar dikwijls weinig of niets aan doen. Het is vooral door de plaatsing van de paaltjes en de inrichting van de weg.

 

Filip Michiels: “Ik kaartte het dossier op gemeentelijk niveau meermaals aan, zowel in de verkeerscommissie als op de gemeenteraad. Eind januari gaf ik nogmaals de suggestie mee om vb de paaltjes te verplaatsen, zonder de veiligheid van de schoolgaande kinderen in gevaar te brengen. Al tijdens de werkzaamheden bij de heraanleg van de weg haalde ik aan dat de draaicirkel voor grote vrachtwagens wellicht heel moeilijk zou zijn. In de praktijk blijkt dit nu ook een knelpunt te zijn.”

 

In januari gaf bevoegd schepen Meuleman mee dat dat het schepencollege sinds 2012 de vraag heeft gesteld aan AWV, het Vlaamse Gewest, bevoegd voor deze weg. Maar er kwam geen schot in de zaak. AWV stelde steeds “De beugels zijn er om het voetpad te beschermen. Door de beugels achteruit te plaatsen komt er een loopvlak vrij tussen de rijweg en de beugels. Indien kinderen zich daar begeven, lopen ze acuut gevaar om aangereden te worden, mede door uitzwenken van achterzijde zwaar verkeer.”

 

Toen midden maart de afgereden paaltjes van januari net werden hersteld, reed een vrachtwagen ze op 14 maart opnieuw af. Raadslid Filip Michiels heeft toen ook rechtstreeks contact opgenomen met Agentschap Wegen en Verkeer om een herinrichting te bewerkstelligen. Hij kreeg daarop eind maart al een eerste antwoord:

“Het Agentschap Wegen en Verkeer zal uw voorstel om de paaltjes anders te plaatsen bekijken. Om de verkeersveiligheid te garanderen worden de paaltjes voorlopig teruggeplaatst op de huidige locatie.”

 

Deze week liet AWV aan Michiels weten dat in samenspraak met de gemeente Oosterzele is beslist om dit kruispunt te vernieuwen. De afgereden paaltjes worden dan ook niet langer teruggeplaatst, gezien de herinrichting.

 

Filip Michiels: “Ik ben tevreden dat er eindelijk schot komt in dit dossier dat al heel lang aansleept. AWV is bereid om aan de herinrichting te werken, en dat is goed nieuws. Op de gemeenteraad van volgende week zal ik navraag doen aan het schepencollege hoe de geplande timing er net uitziet, en hoe de herinrichting wordt uitgewerkt. In elk geval zal Open Vld plus er mee op toezien dat het zeker de veiligheid voor de kinderen die naar school gaan garandeert.”