Slechte werking iSchool zorgt voor onduidelijkheid bij heel wat ouders

Het bestuur weet reeds vele maanden van problemen inzake financiële opvolging via iSchool. Al meer dan 4 maand is men op de hoogte dat betalingen niet correct worden geregistreerd. De softwareleverancier zou aan een oplossing werken, werd begin dit jaar reeds gecommuniceerd aan ouders.

Filip stelde op 7 juni hierover volgende vraag aan het schepencollege. Lees verder

Vlaams regeerakkoord levert Oosterzele 1.775.524,28 euro extra investeringsruimte op.

De penibele financiële situatie van Oosterzele is intussen voldoende gekend. De gemeente kent een heel hoge schuldgraad en tot op heden een heel beperkte investeringsruimte. Kervers minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) zorgt nu voor verbetering, via het nieuw Vlaams regeerakkoord. Lees verder

Oosterzele laat kans op Vlaamse energiesubsidies links liggen.

Open Vld plus pleit voor subsidie-ambtenaar binnen gemeentelijke administratie

Recent maakte het AGB van de gemeente Oosterzele bekend 76.000 euro geïnvesteerd te hebben in de ‘relighting’ van Sporthal De Kluize. Een goede zaak dat de LED-verlichting zal zorgen voor een daling van de energiekost van 70%. Maar Open Vld plus kaart – opnieuw – aan dat er niet omzichtig wordt omgesprongen met de financiële middelen; omdat veel kansen op subsidies van de hogere overheid gewoon niet worden aangegrepen. Ook in dit dossier liet het bestuur de kans op mogelijks tot 13.500 euro subsidies links liggen. De Vlaamse Regering maakt voor dergelijke energieprojecten immers subsidies tot 1 euro per inwoner vrij. Lees verder

“Dromen is mooi, maar gezond financieel beleid voeren doe je best met de beide voeten op de grond.”

Op de gemeenteraad van Oosterzele heeft de CD&V/N-VA-fractie donderdag haar bestuursakkoord voorgesteld voor de komende 6 jaar. Het plan dat ter zitting werd voorgesteld was een stuk uitgebreider dan het plan dat vooraf aan de raadsleden werd bezorgd.

Eén van de nieuwe acties die werd voorgesteld is het idee om een heus “gemeentecentrum” te maken van de (nog aan te kopen) VRV site op de grens tussen Scheldewindeke en Moortsele. Binnen dit gemeentecentrum wil men de diensten van het gemeentebestuur en OCMW onderbrengen, de wijkdienst Oosterzele van de politie, de gemeenteloodsen (de technische dienst en groendienst herlocaliseren), een polyvalente ruimte voor startende ondernemers maken, een wooncluster realiseren, sportaccommodatie voorzien voor buitensporten, jeugdbewegingen onderbrengen, een overdekte markt creëren,… Lees verder