Oosterzele laat kans op Vlaamse energiesubsidies links liggen.

Open Vld plus pleit voor subsidie-ambtenaar binnen gemeentelijke administratie

Recent maakte het AGB van de gemeente Oosterzele bekend 76.000 euro geïnvesteerd te hebben in de ‘relighting’ van Sporthal De Kluize. Een goede zaak dat de LED-verlichting zal zorgen voor een daling van de energiekost van 70%. Maar Open Vld plus kaart – opnieuw – aan dat er niet omzichtig wordt omgesprongen met de financiële middelen; omdat veel kansen op subsidies van de hogere overheid gewoon niet worden aangegrepen. Ook in dit dossier liet het bestuur de kans op mogelijks tot 13.500 euro subsidies links liggen. De Vlaamse Regering maakt voor dergelijke energieprojecten immers subsidies tot 1 euro per inwoner vrij.

Open Vld plus wees dit voorjaar (2019) opnieuw op het bestaan van nieuwe energiesubsidies in het kader van lokale energieprojecten. Vlaams minister van energie Lydia Peeters heeft deze week beslist over nieuwe subsidies voor deze lokale energieprojecten projecten en hiervoor middelen toegekend. In totaal maakte de Vlaamse Regering dit jaar voor de lokale energieprojecten ruim 6 miljoen euro vrij. Buurtgemeenten als Sint-Lievens-Houtem, Wetteren, Herzele en Melle dienden wél dossiers in en krijgen hiervoor wel centen. Oosterzele diende voor 2019 helaas geen dossier in en grijpt dus naast de subsidiepot.

Recente cijfers die werden gepubliceerd door ‘De Tijd’ bevestigen dat Oosterzele in Oost-Vlaanderen de gemeente met de hoogste schuld per inwoner (1814 euro) is. In heel Vlaanderen zijn er slechts een 8-tal gemeenten die een nog hogere schuldgraad hebben. Er is maar € 21,5 per inwoner beschikbaar voor de dagelijkse werking. Geen enkele Oost-Vlaamse gemeente doet slechter.

Open Vld plus fractieleider Filip Michiels: “De financiële situatie van onze gemeente is helaas genoegzaam bekend. Daarom pleiten we al langer om goed op de centen te letten. We moeten ook blijven investeren om ons patrimonium degelijk te onderhouden. Daarom stellen we met Open Vld plus voor om binnen de gemeentelijke administratie iemand aan te wijzen die alle mogelijke subsidiekanalen onderzoekt . Alleen zo zullen we meer middelen voor investeringsdossiers naar Oosterzele kunnen halen. Dit gebeurt nu bijna enkel voor de mobiliteitsdossiers. Er blijven te veel Vlaamse middelen beschikbaar liggen die Oosterzele niet benut, waardoor we nu voor projecten zelf meer belastinggeld moeten ophoesten. Op deze subsidiepiste moeten we dus meer op inzetten.”