“Dromen is mooi, maar gezond financieel beleid voeren doe je best met de beide voeten op de grond.”

Op de gemeenteraad van Oosterzele heeft de CD&V/N-VA-fractie donderdag haar bestuursakkoord voorgesteld voor de komende 6 jaar. Het plan dat ter zitting werd voorgesteld was een stuk uitgebreider dan het plan dat vooraf aan de raadsleden werd bezorgd.

Eén van de nieuwe acties die werd voorgesteld is het idee om een heus “gemeentecentrum” te maken van de (nog aan te kopen) VRV site op de grens tussen Scheldewindeke en Moortsele. Binnen dit gemeentecentrum wil men de diensten van het gemeentebestuur en OCMW onderbrengen, de wijkdienst Oosterzele van de politie, de gemeenteloodsen (de technische dienst en groendienst herlocaliseren), een polyvalente ruimte voor startende ondernemers maken, een wooncluster realiseren, sportaccommodatie voorzien voor buitensporten, jeugdbewegingen onderbrengen, een overdekte markt creëren,…

Open Vld plus fractieleider Filip Michiels gaf in een eerste reactie op de gemeenteraad mee dat iedereen wel met zo’n ideeën zou willen kunnen uitpakken en dat het daarom om “een mooi idee gaat”. Het (zetelend) bestuur heeft al meer dan 20 jaar plannen om het dak van het gemeentehuis te restaureren, maar heeft daar nog steeds geen centen voor gevonden. In 2012 werden ook de plannen gelanceerd om “enkel” de diensten van gemeente en OCMW samen onder te brengen door de site van de Kring in Oosterzele mee in het gemeentelijk patrimonium te brengen en de dienstverlening zo te verbeteren. Ook daar werden tot op vandaag nog geen middelen voor gevonden. Het schepencollege donderdag gaf ter zitting zelfs toe dat rond deze ideeën nog geen enkele stap vooruit werd gezet.

Filip Michiels: “Open Vld plus is bezorgd om de gemeentelijke middelen. Koken kost geld en de bomen groeien niet meer tot aan de hemel. Zeker niet in Oosterzele, waar we een schuld hebben van 1635 euro per inwoner. Dat is nog steeds een torenhoge schuld.
Er zou nu een haalbaarheidsstudie worden uitgevoerd om te bekijken of deze plannen realiseerbaar zijn. In een normale situatie voer je eerst zo’n haalbaarheidsonderzoek uit vooraleer je dergelijke ideeën wereldkundig maakt. Bovendien geeft men aan dat men o.a. de middelen wil halen uit de verkoop van de wijkpost van de politie op Windekekouter, terwijl dit geen gemeentelijke eigendom is. En aan de renovatie van het huidig gemeentehuis hangt ook nog een grote renovatiekost verbonden, aangezien men dit wil behouden om een ceremoniële functie te geven. ”

Ook op vlak van ruimtelijke planning wordt dit nog een boeiende uitdaging…

Gemeenteraadslid Pascal Fermon: “Dromen is mooi…dat moet iedereen blijven doen. Maar bij het uittekenen van een beleidsprogramma moeten we toch rekening houden met onze financiële situatie en realistisch blijven. Al wordt dit waarschijnlijk het project waar 6 jaar kan over gepraat worden: een haalbaarheidsonderzoek, plannen, ruimtelijke planning,… Maar wellicht moeten er deze legislatuur weinig middelen voor een concrete realisatie neergeteld en wordt dit doorgeschoven naar de volgende bestuursploeg.”

We zien dus met Open Vld plus vol verwachting uit hoe men dit realistisch wil inbrengen in het meerjarenplan, dat in december op de gemeenteraad moet worden gebracht.