Open Vld plus voorstel voor digitaal inschrijvingsplatform vakantie- en opvanginitiatieven operationeel.

Via een persbericht laat het College van Burgemeester en Schepenen van Oosterzele vandaag weten dat er voortaan een online inschrijvingsplatform voor de vakantie- en opvanginitiatieven wordt aangeboden. Het schepencollege heeft daarmee uitvoering gegeven aan een voorstel van oppositiepartij Open Vld plus. Raadsleden Filip Michiels en Ruben De Gusseme die het idee al in het voorjaar 2018 lanceerden, zijn tevreden dat het inschrijvingsplatform eindelijk operationeel is.

De gemeenteraad keurde op 30 mei 2018 unaniem het Open Vld plus-voorstel goed om werk te maken van een digitaal inschrijvingssysteem voor jeugd- en sportkampen van de gemeente Oosterzele. Het was immers niet meer van deze tijd dat ouders moeten gaan rijtje schuiven om hun kinderen in te schrijven voor een grabbel- of sportkamp.

In de beslissing werd gestemd dat het de bedoeling was dat om de inschrijvingen voor de krokus-paasvakantie 2019 voor de eerste maal online te laten verlopen. Het voorstel krijgt dus met enige vertraging uitvoering; maar belangrijk voor de inwoners is dat het voortaan beschikbaar is en inschrijvingen dus vlotter kunnen verlopen. Het is ook goed dat ook offline inschrijvingen nog mogelijk zijn.