Slechte werking iSchool zorgt voor onduidelijkheid bij heel wat ouders

Het bestuur weet reeds vele maanden van problemen inzake financiële opvolging via iSchool. Al meer dan 4 maand is men op de hoogte dat betalingen niet correct worden geregistreerd. De softwareleverancier zou aan een oplossing werken, werd begin dit jaar reeds gecommuniceerd aan ouders.

Filip stelde op 7 juni hierover volgende vraag aan het schepencollege.

Schriftelijke vraag van Filip Michiels (Open Vld plus) aan het College van Burgemeester en Schepenen, conform art. 31 decreet Lokaal bestuur betreffende de beleidsmatige aanpak n.a.v. de slechte werking van iSchool inzake financiële opvolging.

Reeds verschillende maanden doen er zich problemen voor bij het iSchool-programma waarmee het bestuur met ouders communiceert voor school- en vrijetijdsaangelegenheden. Een communicatiekanaal om te informeren, om in te schrijven voor vrijetijdsactiviteiten en kampjes, maar ook om o.m.  facturen en fiscale attesten te bezorgen over deze aangelegenheden.

Het bestuur weet reeds vele maanden van problemen inzake financiële opvolging. Al meer dan 4 maand is men op de hoogte dat betalingen niet correct worden geregistreerd. De softwareleverancier zou aan een oplossing werken, werd begin dit jaar reeds gecommuniceerd aan ouders.

Inschrijvingen voor kampjes dienen ook steeds cash of meteen online betaald te worden, waardoor normaal voor deze aangelegenheden geen openstaande facturen kunnen bestaan, toch krijgen ouders – die betalingen correct en tijdig uitvoerden  – dit als een openstaande factuur te zien in het programma. Dit gebeurt eveneens zo voor zogenaamd openstaande facturen inzake buitenschoolse opvang, die reeds werden betaald. Voor ouders maakt dit het onmogelijk om alles op te volgen via iSchool.

Toch worden – voor reeds betaalde of gedeeltelijk betaalde facturen – aanmaningen uitgestuurd, waarbij wordt aangegeven dat ouders die niet betalen binnen de 10 dagen een deurwaarder mogen verwachten. Soms gaat het om héél kleine bedragen bij recente laatste controle op iSchool.

In 2016 gebeurden ook reeds fouten voor uitsturen van aanmaningen en zelfs inschakelen van een deurwaarder, voor bedragen van 4,20 euro. Sommige leden van het college handelden daarin helemaal niet correct. Ik kaartte dit toen ook aan binnen de gemeenteraad. Zowel de toenmalige gouverneur als de toenmalige minister van Binnenlands Bestuur stelden – na een onderzoek – het gemeentebestuur hierover in 2017 in het ongelijk, na een klacht van een inwoner. De gouverneur oordeelde toen dat de gemeente Oosterzele aan machtsafwending had gedaan en ook de principes van redelijkheid en zorgvuldigheid had geschonden

Via iSchool kunnen ouders evenmin reeds een fiscaal attest bekomen voor betaalde prestaties opvang van vorig jaar. Iets wat men in deze periode wel nodig heeft voor de belastingaangifte. Het schepencollege heeft hier tot op heden op geen enkele wijze pro-actief over gecommuniceerd aan de vele ouders.

Vandaar volgende vragen:

  1. Welke stappen heeft het bestuur reeds gezet om de werking van iSchool te optimaliseren, sinds de nieuwe problemen gekend zijn? Graag overzicht van maatregelen en data.

 

  1. Oordeelt het bestuur dat door het uitsturen voor onterechte aanmaningen de principes van redelijkheid en zorgvuldigheid correct zijn nageleefd?

 

  1. Werd de softwareleverancier hiervoor reeds in gebreke voor gesteld, nu de problematiek toch al meerdere maanden aansleept?

 

  1. Hoe oordeelt het bestuur dat ouders hun betalingen kunnen opvolgen als foutieve facturen worden gecommuniceerd? Hoe wil men dit verhelpen?

 

  1. Welke stappen werden er beleidsmatig gezet om betalingsopvolgingen te optimaliseren, sinds het bestuur in 2017 in het ongelijk werd gesteld na onterecht inschakelen van een deurwaarder en een klacht hierover van een inwoner? En nadat o.m. de minister van Binnenlands Bestuur het gemeentebestuur hierover in het ongelijk stelde?

 

  1. Zal het bestuur meteen na indiening van deze vraag stappen zetten om meer pro-actief te communiceren naar ouders inzake opvolging van betaling én inzake uitsturen van fiscale attesten?

Dank voor een spoedig antwoord, gelet op de problematiek.

Filip Michiels

Fractieleider Open Vld plus

Oosterzele, 7 juni 2021