Werk maken van breder LGTBQ-beleid & meldpunt homo- en transfobie aangiftebereidheid rond homo- en transhaat te verhogen in politiezone

Recente incidenten van mogelijke gaybashing zoals eergisteren in Oudenaarde (18/03/2021) en in Beveren (6/03/2021) tonen aan dat er nog steeds werk aan de winkel is om homo- en transfoob geweld de wereld uit te helpen. Op de politieraad van 26 mei (zone Rhode & Schelde) vraagt politieraadslid van werk te maken van breder LGTBQ-beleid & meldpunt homo- en transfobie aangiftebereidheid rond homo- en transhaat in politiezone te verhogen.

Slachtoffer van geweld worden omwille van je seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Vermoord of aangevallen worden omwille van wie je bent. Er bestaat volgens mij niets gruwelijker. Dit raakt aan de kern van onze samenleving. De vrijheid om te zijn wie je bent.

Uit onderzoek blijkt dat de politie (algemeen) tot op heden onvoldoende zicht heeft op het aantal incidenten en vervolgens dat de slachtoffers niet voldoende hulp krijgen. Een anoniem meldpunt opzetten is dan ook een belangrijk drempelverlagend initiatief.

Daarom heb ik een principebeslissing laten agenderen op de volgende politieraad rond verdere uitwerking van LGTBQ-beleid binnen de politiezone Rhode en Schelde. Ik stel daarin voor dat er een breder beleidskader wordt uitgewerkt door de politiezone met de hulp van Cavaria en het regenbooghuis in Gent. En om via een afzonderlijk meldpunt homo- en transfobie werkt te maken om de aangiftebereidheid rond homo- en transhaat te verhogen.

De Politiezone Gent heeft reeds een afzonderlijk meldpunt homo- en transfobie. Als slachtoffer of getuige van homo- of transfobie kan je daar terecht voor niet dringende politiehulp. Het kan gaan om pesterijen, beledigingen, discriminatie, misdrijven met een homo- of transfoob motief, enz. (https://www.politie.be/5415/over-ons/projecten/meldpunt-homo-en-transfobie) Dit meldpunt kan zeker een inspiratiebron zijn, ook voor onze zone Rhode & Schelde

Het principevoorstel ( voorstel LGTBQbeleid ) heb ik overgemaakt aan de politiezone, ter agendering op de raad van 26 mei e.k.