Openbaar vervoer: Tot welke vervoerregio treedt Oosterzele toe?

Op 21 februari jl. vond er in het provinciehuis een infovergadering plaats over de vervoerregio’s Oost- Vlaanderen. Die vervoerregio’s hebben de bedoeling om mobiliteit aan te pakken door stadsregionale (samen)werking en garanderen participatie en inspraak voor gemeenten, via o.m. een vervoerregioraad waarin gemeenten, de Vlaamse overheid en andere belanghebbenden zetelen.

Filip agendeerde hierover op de gemeenteraad van 1 maart een vraag aan het College van Burgemeester en Schepenen.

Die vervoerregioraad zal

  • een geïntegreerd mobiliteitsplan opmaken voor vervoer en infrastructuur
  • een meerjarenplan opmaken voor de uitrol van het mobiliteitsplan
  • afstemmen tussen gewestelijke en gemeentelijke investeringsplannen
  • de voorbereiding, opmaak en opvolging begeleiden van projecten en netwerken die van strategisch belang zijn op het niveau van de vervoerregio

De gemeenten die aan de grens liggen van een vervoerregio kunnen opteren om tot een andere vervoerregio toe te treden. Daarvoor moeten ze hun keuze voor 15 maart bezorgen aan de Gouverneur.

Oosterzele staat momenteel ingetekend bij vervoerregio Gent, maar grenst ook aan vervoerregio Vlaamse Ardennen.

  1. Voert het college van burgemeester en schepenen onderzoek naar welke vervoerregio het best aansluit aan die van (de inwoners van) Oosterzele?
  2. Is hierover overleg gestart met buurgemeenten die ook op de grens van een vervoerregio liggen (Gavere, Sint-Lievens-Houtem, Zwalm en Zottegem)? Zo ja, wanneer? Zo neen, plant men dit nog in?
  3. Welke parameters neemt het bestuur in overweging om de keuze te maken voor vervoerregio Gent of vervoerregio Vlaamse Ardennen?
  4. Heeft het bestuur al een keuze gemaakt tussen beide vervoerregio’s?