Vraag over de hoogdringende werkzaamheden aan de riolering in het Gootje te Balegem

Deze week starten de voorbereidingen voor hoogdringende werkzaamheden aan de riolering in het Gootje te Balegem. Na verzakkingen die zich in het voorjaar 2017 voordeden, en daarop aansluitend bijkomend onderzoek blijkt het noodzakelijk dringende werkzaamheden uit te voeren om een zogenaamd “zinkgat” te voorkomen.

Filip agendeerde hierover op de gemeenteraad van 1maart een vraag aan het College van Burgemeester en Schepenen.

De werken zijn noodzakelijk en dringend. Bij die stelling sluit onze fractie zich zeker aan. Er hangt natuurlijk ook een prijskaartje aan vast.

We hebben vastgesteld dat onderzoeksbeelden van de defecte riolering dateren van juni 2017. Het dossier zal dan ook de – noodzakelijke – doorlooptijd hebben gekend voor aanbesteding.

Op de infovergadering vorige week stelden verschillende aangelanden de vraag waarom er geen plaatsbeschrijving wordt opgemaakt. Zowel het bestuur als de vertegenwoordiger van Farys gaven aan dat dit niet meer de huidige manier zou zijn van werken.

Wij vernemen dat in sommige buurgemeenten het gemeentebestuur toch steevast plaatsbeschrijvingen laat opmaken, om de betrokken inwoners meer rechtszekerheid te geven mochten er zich problemen voordoen.

  1. Sinds wanneer is duidelijk dat deze werken dienen uitgevoerd te worden?
  2. Wanneer is de offertevraag voor de uitvoering van deze werken opgestart?
  3. Was het haalbaar om de werken iets vroeger aan te kondigen aan de aangelanden, zodat het eventueel opmaken van plaatsbeschrijvingen – voor de start van de werken deze week – nog haalbaarder was?
  4. Is het – bij dergelijke ingrijpende werken – toch niet beter om een plaatsbeschrijving op te laten maken door het gemeentebestuur?
  5. Wat is de geraamde kostprijs van deze werken?
  6. Zijn deze werken reeds voorzien het budget 2018? Zo neen, op welke wijze zullen bijsturingen gebeuren in het budget en in het meerjarenplan?