Vraag over de stand van zaken rond de ontwikkeling van het vrijwilligersloket

Oosterzele kent een bruisend verenigingsleven, met tal van vrijwilligers. We mogen – als bestuur – terecht fier zijn op hen. Zij zorgen er mee voor dat het in onze gemeente aangenaam leven en ontspannen is.

We waren dan ook tevreden dat het schepencollege van Oosterzele op de gemeenteraad van 22 maart 2017 positief heeft gereageerd op het voorstel van onze Open Vld plus-fractie voor de oprichting van een gemeentelijk vrijwilligersloket.

Vrijwilligers hebben het vandaag echter niet altijd even evident om hun engagement op te nemen. Ze ondervinden nog heel wat drempels. Daarom worden op verschillende niveaus (federaal, Vlaams én veelal lokaal) acties ondernomen om deze drempels weg te werken. In het voorstel van onze fractie van vorig jaar hebben we gevraagd dat het bestuur daar op zou inzetten.

Want ook in Oosterzele zijn er nog een aantal werkpunten die het vrijwilligerswerk (o.a. in verenigingen) makkelijker zouden kunnen maken: Vrijwilligers hebben bij elk evenement opnieuw nog heel wat administratieve procedures te doorlopen. Dat kan eenvoudiger. Voor verschillende administratieve vragen moeten vrijwilligers nu ook terecht bij andere gemeentelijke diensten. Daarom ons voorstel tot het inrichten van een uniek gemeentelijk vrijwilligersloket. We hadden dan ook graag vernomen wat hierrond reeds allemaal werd gerealiseerd, één jaar na deze beslissing.