Vraag gemeentelijke communicatie – gemeenteraad 27 september 2017

Op de gemeenteraad van 26 april 2017 werd de nieuwe communicatievisie van het bestuur besproken en goedgekeurd. Onze fractie heeft zich toen onthouden. We maakten toen enkele bedenkingen.– Mogen er ook persberichten verspreid worden van besluiten die op de gemeenteraad werden aangenomen naar aanleiding van een initiatief vanuit de oppositie?
– In de vorige legislaturen stond in de infomagazines een korte verwijzing naar besluiten uit de gemeenteraad en zaken die door de oppositie werden aangekaart. Die communicatie bestaat vandaag niet meer.
– Eerlang werd ook een afspraak gemaakt dat op gezette tijdstippen ook de contactgegevens van de raadsleden werden opgenomen.
– Er werden ook afspraken gemaakt over het gebruik van fotomateriaal in het infomagazine. Dat vindt hij niet terug in de communicatievisie.

We merken dat contactgegevens van de gemeenteraadsleden of oppositiefracties nog steeds niet in het infomagazine zijn opgenomen. Ook duiken de voorbije maanden weer verschillende foto’s op in de brochure mét mandatarissen. Ook op de officiële facebookpagina van de gemeente.

Het infozine wordt betaald met belastinggeld van de inwoners, alle inwoners.

Het moet een objectief magazine zijn zonder dat het schepencollege zichtzelf in de kijker plaatst of verwezenlijkingen van de zittende meerderheid in beeld te plaatsen. Dat is ook zo voor communicatie bij vb. versturen van de gemeentelijke aanslagbiljetten. Ook de facebookpagina wordt onderhouden door onafhankelijk personeel van het bestuur en moet op diezelfde leest geschoeid zijn.

Is het bestuur bereid om tegen volgende maand nog duidelijkere regels in deze uit te werken en voor te leggen aan de gemeenteraad?