Schriftelijke vraag over het in veiligheid brengen van huisdieren – concrete uitwerking

Op 5 oktober 2017 stelde ik aan het College van Burgemeester en Schepenen een schriftelijke vraag over het in veiligheid brengen van huisdieren bij mogelijke calamiteiten (zie hier).

Deze vraag werd besproken op het CBS van 24 oktober 2017, waarna me werd gemeld dat een vraag binnen dezelfde context ook door stad Gent werd gesteld aan de brandweerzone Centrum, waar Oosterzele ook deel van uit maakt.

Blijkbaar zit er op de sticker van de brandweerzone Westhoek een copyright en is er bijkomend wat onduidelijkheid omdat je enkel het aantal honden / katten kan aanduiden. Wat te doen met andere dieren?

Daarom zou brandweerzone Centrum de voorkeur geven om een eigen sticker aan te maken waarop eventueel elk dier kan vermeld worden en onderzoekt thans wat er zoal op de markt is. Het aanbod blijkt vrij uitgebreid te zijn.

Het college gaf aan het onderzoek, aanbod van het de brandweerzone af te wachten vooraleer hier een beslissing in te nemen.

Graag informeer ik naar de huidige stand van zaken.

  1. Heeft de zone reeds een beslissing hierover genomen?
  2. Hoe wordt de eventuele verspreiding van de sticker geregeld? Via de brandweerzone? Via de gemeente?