Proefproject schoolstraten als maatregel fietsverkeer omwille van COVID-19

Op de gemeenteraad van woensdag 22 april herlanceert Open Vld plus de vraag om te starten met een proefproject van schoolstraten in Oosterzele. Het toepassen van het concept ‘schoolstraat’ kan in deze Corona-tijden een uitkomst bieden op het moment dat de scholen weer opengaan. Het stimuleert ouders en kinderen om de fiets te nemen, en zorgt dat de verkeersdruk rond de schoolomgeving beperkt wordt en dat de mogelijkheden om fysiek afstand te bewaren aan de schoolpoort worden vergroot. 

Vraag om uitleg rond inrichting van schoolstraten (proefproject) als maatregel fietsverkeer omwille van COVID-19, bij heropstart van scholen in Oosterzele

 

Op de gemeenteraad van 28 maart 2019 heeft Open Vld plus de vraag gesteld om werk te maken van proefprojecten rond schoolstraten in de gemeente.

Deelnemende scholen beperken via een schoolstraat het drukke verkeer aan de schoolpoort aan het begin en op het einde van de schooldag, bijvoorbeeld door een halfuur voor tot een halfuur na het begin en einde van de lesuren de straat autovrij of autoluw te maken.

Vanuit het bestuur is bij vorig jaar op ons voorstel geantwoord hierover ook het overleg aan te gaan met de schooldirecties. Er werd toen ook aangegeven dat een schoolomgeving afsluiten en op deze manier verkeersproblemen zou kunnen creëren in straten die niet geschikt zijn om veel verkeer te dragen kan niet de bedoeling zijn van dit project.

Het toepassen van het concept ‘schoolstraat’ kan in deze Corona-tijden een uitkomst bieden op het moment dat de scholen weer opengaan. Het stimuleert ouders en kinderen om de fiets te nemen, en zorgt dat de verkeersdruk rond de schoolomgeving beperkt wordt en dat de mogelijkheden om fysiek afstand te bewaren aan de schoolpoort worden vergroot. Deze maatregel heeft impact bij de start en het einde van de schooltijd en is makkelijk uitvoerbaar in samenwerking met de school. We denken hiervoor in Oosterzele bvb aan GILO Oosterzele (Korte Ambachtstraat), Leefschool (ingang Groenweg), VBS Appelaar (Dorp), VBS Windeke Wijkschool (Wijkschoolstraat), VBS De Wegwijzer Balegem (Poststraat),…

Dit is trouwens een good-pratice dat wordt aangereikt vanuit Fietsberaad Vlaanderen inzake maatregelen fietsverkeer omwille van COVID-19

Daarom de vraag of het bestuur ons voorstel genegen is om , samen met de schooldirecties, te bekijken bij de heropstart van de scholen, aan een aantal schoolingangen langs gemeentelijke wegen een proefproject “schoolstraat” op te starten?

 

Lees hier over ons eerder voorstel van het voorjaar 2019