Opgepompt grondwater hergebruiken

Open Vld plus Oosterzele stelt voor om opgepompt grondwater van (grote) bouwwerven ter beschikking te stellen van land- en tuinbouwers, loonwerkers en buurtbewoners.

Op veel plaatsen gaat bij bouwwerven grondwater verloren, dat wordt opgepompt om het waterniveau te laten zakken en de bouw zo te kunnen realiseren. Het grote bouwproject aan het IZOO in het centrum van het dorp van Oosterzele is hier een voorbeeld van. Een locatie waar al vele weken water in de riool wegloopt.

Open Vld plus stelt voor dat het gemeentebestuur gesprekken aangaat met bouwheren van grote bouwwerven, waar aan bronbemaling wordt gedaan. Het oppompen van water gebeurt bij die werven om het grondwaterspiegel naar beneden te krijgen. Hiervoor moeten de bouwheren ook een vergunningsaanvraag indienen.

Open Vld plus: “We stellen nu voor dat het gemeentebestuur bekijkt voor welke bouwwerven momenteel al een vergunning loopt om water te mogen oppompen. En voor al deze werven (en voor de toekomstige aanvragen) het gesprek aan te gaan met de bouwheer, en te bekijken en bespreken of het water ter beschikking gesteld kan worden aan land- en tuinbouwers en loonwerkers, ipv het gewoon de riolering te laten inlopen. Zo gaat geen kostbaar grondwater verloren.”

Het was o.m. buurtbewoonster Ann Mercie die met het voorstel kwam. Ann was ook kandidaat voor Open VLD plus bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen.

Eerder werd dit principe in 2017 al toegepast bij een grote werf in Roeselare. Daar werd het opgepompte bemalingswater drie à vier weken ter beschikking gesteld van land- en tuinbouwers en loonwerkers. Zelfs als er plots meer regen viel, bleef het water ter beschikking zodat landbouwers hun reserves weer konden aanvullen. Op de werf is een open put aangelegd waar wie kampt met schaarste water kon oppompen. Geïnteresseerden werden wel gevraagd om eerst contact op te nemen met de dienst.

Ook in Nevele werd in 2018 water afkomstig van bronbemaling van een bouwproject ter beschikking gesteld aan inwoners.

Open Vld plus agendeert dit voorstel op de gemeenteraad van komende woensdag, 27 mei.