Open Vld plus verzet zich tegen verkoop van pastorie Landskouter en pleit voor extra plaats voor kinderopvang

Op de gemeenteraad van donderdag 12 september agendeerde de meerderheid de principebeslissing over de verkoop van de pastorie van Landkouter. Het gebouw is bouwkundig erfgoed en is de voormalige woning van de inmiddels overleden Kardinaal Joos.

Open Vld plus is geen voorstander om deze pastorie te verkopen. De verkoop is een éénmalige meevaller voor de begroting; maar het zorgt er meteen voor dat een potentieel interessant gebouw niet meer ter beschikking is van de gemeente.

In plaats van de verkoop van de pastorie pleit Open Vld plus op korte termijn voor een (klein) haalbaarheidsonderzoek om van deze locatie een kinderopvanglocatie te maken. Desgevallend door aan de woning een uitbouw te realiseren.

De pastorie is gelegen in de nabijheid van de opritten richting E40 en R4; in de nabijheid van een opstapplaats van de NMBS en in die zin een locatie waar veel ouders (kunnen) passeren op weg naar hun werk. Bovendien is er ook een kleuterschool op wandelafstand van de pastorie. Enkele troeven dus voor jonge ouders die op zoek zijn naar een geschikte locatie.

Tekort aan kinderopvang 

Filip Michiels, fractieleider Open Vld plus: “Het aantal al dan niet gesubsidieerde opvangplaatsen voor kinderen is de voorbije legislatuur enorm gedaald in Oosterzele. Zo is het aantal plaatsen voor baby’s en peuters per 100 kinderen tussen 0 en 3 jaar gedaald van 45,01 in 2014 naar 37,23 plaatsen in het eerste kwartaal van 2019. In onze aantal buurgemeenten liggen die aantallen met 53,93 (Merelbeke), 53,59 (Gavere), 54,2 (Zwalm) en 63,65 (Melle) een pak hoger.”

Marina Bovyn, bestuurslid Open Vld plus uit Landskouter: “We pleiten daarom met Open Vld plus al enige tijd voor de uitbouw van extra ondersteuning voor onthaalouders, crèches en opvangplaatsen. Infrastructuur vinden die geschikt is om kinderopvang te organiseren is immers niet evident.”

Open Vld plus stelt duidelijk dat de kost voor het geschikt maken van deze infrastructuur voor kinderopvang vaak een grote hindernis voor iemand die wil starten met kinderopvang. 

Daarom willen de liberalen als lokaal bestuur gemeentelijke infrastructuur (al dan niet tegen (kleine) vergoeding) ter beschikking stellen aan een organisator.

Filip Michiels: “Via het haalbaarheidsonderzoek waar we voor pleiten willen we graag bekijken of de pastorie kan omgevormd worden tot een locatie voor gezamenlijke gezinsopvang of voor groepsopvang. Zo kunnen personen die interesse hebben om te starten met kinderopvang, sneller over de streep worden getrokken, omdat ze zelf de investeringen om de locatie in regel te stellen met de uitbatingsvoorwaarden zelf niet moeten dragen. En ook reeds bestaande opvanggezinnen zouden misschien meer gemotiveerd worden om de job langer te blijven uitvoeren in dergelijk verhaal.”

De opportuniteit voor gezamenlijke gezinsopvang of groepsopvang moet verder in dit onderzoek meegenomen worden. De resultaten hiervan kunnen dan ook met het LOK besproken worden.

Met dit voorstel willen we jonge gezinnen ondersteunen in hun zoektocht naar goede opvangplaatsen voor hun baby’s en kinderen; om de combinatie met werk en gezin zo optimaal mogelijk te houden. Het zou bovendien ook de werking van de gemeentelijke dienst kinderopvang een stuk kunnen optimaliseren.

Eerder al werd de pastorie van Scheldewindeke met de grond gelijk gemaakt. Daar hebben de inwoners nog steeds spijt over, temeer omdat nu is gebleken dat de site én de pastorie misschien beter niet zomaar van de hand werden gedaan. Denk maar aan de verschillende mooie opportuniteiten voor het gebouw. En aan de speelruimte die door de verkoop is verloren gegaan voor de nabijgelegen scouts (die nu een plaatstekort heeft). Open Vld plus pleit er voor dat diezelfde fout nu niet opnieuw wordt begaan.