Nieuwe fietsverbinding en schoolspeelplaats in Balegem

Open Vld plus is tevreden met de nieuwe fietsverbinding tussen Houte en de Rooigemstraat die vandaag officieel werd geopend. Zeker de afslag naar de gemeentelijke basisschool is een meerwaarde om het fietsen in de gemeente – ook voor de allerjongsten – te stimuleren. Het fietspad kostte € 450.000 en werd voor 50% gefinancierd door de provincie Oost-Vlaanderen en voor 50% door de Vlaamse overheid. De provincie zorgde bovendien voor € 22.500 subsidies voor de verlichting.

Met Open Vld plus hopen we dat het klein stukje verbinding tussen de fietssnelweg en de ingang van de school ook snel verlicht kan worden, zodat – zeker in de wintermaanden – de school veilig en verlicht bereikbaar is.

Schoolspeelplaats openstellen

Verder is de liberale oppositiepartij tevreden met het deel beweegvriendelijke en natuurlijke schoolspeelplaats die vandaag werd ingehuldigd. Open Vld plus had in de gemeenteraad van november 2018 daarover een principebeslissing geagendeerd op de gemeenteraad (zie https://www.openvldplusoosterzele.be/…/open-vld-plus-zet-i…/ )

Fractieleider Filip Michiels: “Het is goed dat de speelplaats voor de schoolgaande kinderen nu een stuk kind- en speelvriendelijker is ingericht. We hopen wel dat het gemeentebestuur ingaat op de aanbevelingen van de Vlaamse overheid en meer initiatief neemt om de speelplaats toegankelijker te maken voor jeugdbewegingen en buurtbewoners. Op dat vlak werd het door het bestuur ingediend subsidiedossier vanuit Vlaanderen immers als onvoldoende beoordeeld. Met wat extra inspraak en overleg kunnen hiervoor wellicht op korte termijn door het bestuur én de ouderraad wellicht wel een aantal initiatieven genomen worden, zodat de schoolspeelplaats zo veel mogelijk kan gebruikt worden.”