Geen inspraak over beslissing AWV sluiting Volkershouwbrug

Open Vld plus Oosterzele hoopt dat beslissing nog kan worden bijgesteld.

Vandaag verscheen in de pers het bericht dat AWV besliste de Volkershouwbrug over de E40, een verbinding tussen Westrem en de Ankerwijk in Oosterzele definitief te zullen sluiten voor het autoverkeer.

De brug over de E40 in Volkershouw is al sinds 2011 dicht voor autoverkeer. In 2012 startte de Oosterzeelse liberale fractie (SVVO, nu Open Vld plus) een buurtbevraging bij de buurtbewoners, daaruit bleek dat het overgrote deel (meer dan 80%) voorstander was om de brug open te houden.

Nu moeten de bewoners van Anker naar de drukke N42 om richting Wetteren te rijden, of ze moeten omrijden via Bavegem.

Filip Michiels (fractieleider Open Vld plus) liet in het verleden Sas van Rouveroij (Open Vld) vragen stellen aan toenmalig minister van Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V) over het opnieuw openstellen van de brug voor autoverkeer. Een beslissing zou pas volgen na studie over de herinrichting van de N42.

Nieuws bleef uit. Vorig jaar ondervroeg Vlaams Volksvertegenwoordiger Mathias De Clercq (Open Vld) minister Weyts (N-VA) opnieuw over deze kwestie. De minister bevestigde toen opnieuw dat de toekomst rond de brug Volkershouw is verbonden met de toekomst van de N42 (autowegstatuut of niet) in die zin dat, wanneer aan deze gewestweg een autowegstatuut zou worden toegekend, het landbouwverkeer van deze brug zou dienen gebruik te maken om de E40 te kruisen. In het andere geval kan landbouwverkeer via de N42 de E40 dwarsen en bestaat de keuze uit de afbraak van de brug zonder een vervanging of met vervanging door een fietsbrug.

Filip Michiels, fractieleider Open Vld plus Oosterzele: “De berichten van AWV vandaag in de pers over de definitieve sluiting van de brug voor het autoverkeer komen heel onverwachts. Er is – bij ons weten – geen inspraak geweest van de inwoners of de lokale besturen. Zo horen beslissingen niet genomen te worden.”

Vlaams Volksvertegenwoordiger Mathias De Clercq zal hierover opnieuw minister Ben Weyts bevragen in het Vlaams Parlement. Hij zal onder meer polsen of de beslissing definitief is en gesteund wordt door de minister; op basis van welke studie deze beslissing voor het autoverkeer werd genomen en of hierover onderzoek werd gedaan in de  ‘Startnota – Concept – Ombouw gewestweg N42 tot primaire weg Wegvak E40 – N46’

Michiels: “We hopen dat deze beslissing nog niet definitief is. Net omdat er geen inspraakprocedure was. Mocht dit toch zou zij, hopen we minimaal dat er een fiets- en voetgangersbrug voorzien wordt. Ook hiernaar zal De Clercq polsen bij minister Weyts.