Reflecterende huisnummers kunnen levens redden

Het gebeurt regelmatig dat de ambulanciers en andere hulpverleners (vb. huisartsen van wacht) ’s nachts aanbellen bij de verkeerde voordeur omdat in één straat verschillende huisnummers na elkaar ontbreken of zeer onduidelijk zijn aangebracht.

Bij sommige spoedinterventies – bijvoorbeeld bij hart- of herseninfarcten – maken deze minuten tijdverlies soms het verschil tussen leven en dood. In bijna de helft van de interventies bij duisternis is er sprake van een moeilijk te lokaliseren woning.

Ook voor postbodes en brandweerlui heeft een duidelijk leesbare huisnummer een belangrijke meerwaarde. Open Vld plus stelt daarom voor dat aan alle inwoners en bedrijven een gratis reflecterend huisnummer wordt bezorgd, met instructies waar en hoe dit best op te hangen. Heel wat gemeenten namen eerder reeds gelijkaardige initiatieven, en dit werd positief onthaald.

Open Vld plus-fractieleider heeft daarom volgende schriftelijke vraag voorgelegd aan het schepencollege van Oosterzele

Schriftelijke vraag van Filip Michiels (Open Vld plus) aan het College van Burgemeester en Schepenen, conform art. 31 decreet Lokaal bestuur over de bereidheid om gratis reflecterende huisnummers te voorzien voor alle inwoners en bedrijven.

Een huisnummer dat duidelijk zichtbaar is van op straat redt mensenlevens.

Het gebeurt regelmatig dat de ambulanciers en andere hulpverleners (vb. huisartsen van wacht) ’s nachts aanbellen bij de verkeerde voordeur omdat in één straat verschillende huisnummers na elkaar ontbreken of zeer onduidelijk zijn aangebracht.

Bij sommige spoedinterventies – bijvoorbeeld bij hart- of herseninfarcten – maken deze minuten tijdverlies soms het verschil tussen leven en dood. In bijna de helft van de interventies bij duisternis is er sprake van een moeilijk te lokaliseren woning.

Ook voor postbodes en brandweerlui heeft een duidelijk leesbare huisnummer een belangrijke meerwaarde.

Open Vld plus stelt daarom voor dat aan alle inwoners en bedrijven een gratis reflecterend huisnummer wordt bezorgd, met instructies waar en hoe dit best op te hangen. Heel wat gemeenten namen eerder reeds gelijkaardige initiatieven, en dit werd positief onthaald.

De gemeentebestuur kan met deze actie aantonen dat een reflecterend huisnummer een meerwaarde is om zichtbaar te zijn.

Bij eventueel verlies of beschadiging zouden we dan voorstellen dat op de gemeente een duplicaat verkregen kan worden, tegen kostprijs.

Uit gelijkaardige initiatieven van andere gemeenten, kan de kostprijs van dit initiatief geraamd worden op zo’n 15.000 euro. Open Vld plus stelt voor om de uitgespaarde middelen op de budgetposten van recepties, die wegens Corona niet doorgingen, hiervoor aan te wenden. Zo worden deze middelen nuttig besteed, en kunnen hiermee mensenlevens gered worden.

Vandaar volgende vraag: Is het schepencollege bereid om dit initiatief te ondersteunen en verder uit te werken?

 

Oosterzele, 27 november 2020

 

Hierover in de media: