Meerderheid weigert middelen vrij te maken voor CO2-meters in scholen

Een voorstel van Open Vld plus-raadsleden Dr. Pascal Fermon en Filip Michiels om CO2-meters aan te kopen voor alle klaslokalen in Oosterzele werd op de gemeenteraad van Oosterzele door de meerderheid naar de prullenbak verwezen.

De liberalen zien het, net zoals vele andere lokale besturen doen, noodzakelijk om gezonde leefomgeving in  de klaslokalen te garanderen. Een goede ventilatie en verluchting in gemeenschappelijke ruimtes is één van de basisaanbevelingen van hogere overheden, onderwijskoepels en gezondheidsexperts in het kader van de covid-19 pandemie. Een systeem dat toelaat om de luchtkwaliteit op een eenvoudige wijze te monitoren is een CO2 meter.

 

Dr. Pascal Femon: “Een CO2-meter duidt in de klassen aan of de luchtkwaliteit van goede garantie is. Iets wat noodzakelijk is voor het bevorderen van de ontwikkeling, concentratie en alertheid van de leerlingen. CO2 heeft immers een negatieve invloed heeft op concentratie , slaperigheid. De meters zijn dan ook nuttig om een signaal aan te geven om al of niet de ramen open te zetten voor gezonde verse lucht. Als huisarts zie ik hoe ook kinderen belangrijke verspreiders kunnen zijn van het Corona-virus. Ons voorstel kaderde dan ook volledig in het teken van beleid rond goede volksgezondheid.”

 

Educatieve waarde

“Het type CO2-meter dat we voorstelden heeft bovendien een belangrijke educatieve en didactische waarde voor de leerlingen. Heel wat lokale besturen hebben reeds de keuze gemaakt om meters aan te kopen. Binnen onze politiezone heeft vb. de gemeente Destelbergen reeds voor alle klassen een geavanceerd meettoestel aangekocht voor het meten van de belangrijkste luchtkwaliteitsparameters zoals CO2 en VOC (Vluchtige Organische Stoffen),” vult fractieleider Filip Michiels aan.

 

Toch wou de meerderheid ook dit voorstel niet goedkeuren. De burgemeester gaf aan dat er in het verleden al één CO2 meter gekocht was. Dat er geen enkele vraag was gekomen voor de aankoop hiervan vanuit de scholen en dat de scholen al voldoende middelen krijgen van de Vlaamse Overheid om te investeren in Corona maatregelen. De burgemeester stelde “dat het de scholen dus vrij staat om de meters zelf te kopen…”

 

De liberalen betreuren deze naïeve reactie. Open Vld plus had contact met directeurs, leerkrachten en ouders van leerlingen. Deze waren enthousiast over het voorstel voor de aankoop van de meters en zagen de meters graag komen. De burgemeester lijkt ook niet altijd te beseffen voor wat scholen allemaal al niet instaan (ook financieel) om deze Corona-periode goed door te komen. We hadden van een bestuur dat stelt voor een warm en zorgzaam beleid te staan, toch andere keuzes verwacht.

 

Luister hier naar tussenkomsten van raadslid Dokter Fermon, fractieleider Filip Michiels en de reactie van de burgemeester…