Open Vld plus haalt eerste gedeeltelijke slag thuis

Open Vld plus pleit al sinds begin van de legislatuur de algemene bedrijfsbelasting af te schaffen en kaartte ook meermaals de veel te hoge belasting op leegstand en tweede verblijven aan. De meerderheid heeft in haar ontwerp van begroting (aanpassing van het meerjarenplan) nu opgenomen om de bedrijfsbelasting in 2021 af te schaffen en de retributie op leegstand en tweede verblijven te halveren. Open Vld plus haalt – na meermaals aandringen hierover (lees o.m. hier) – nu haar slag thuis. De verlaging/afschaffing van deze belastingen wordt nog altijd ruimschoots gecompenseerd door de hogere andere belastingen.

Fractieleider Filip Michiels: “Al van bij de bespreking van bestuursakkoord klagen we de hoge belastingdruk aan, toch zeker ten opzichte van de dienstverlening die inwoners en bedrijven er voor terugkrijgen. We pleitten al meermaals voor een verlaging van de opcentiemen op onroerende voorheffing, maar ook voor een afschaffing van de algemene bedrijfsbelasting en een verlaging van de retributie op leegstand en tweede verblijven. We legden hierover meermaals agendapunten ter stemming voor op de gemeenteraad. Onderbouwde punten. CD&V en N-VA stemden onze voorstellen toen telkens weg. Op de jongste gemeenteraad hebben we dit nogmaals grondig beargumenteerd. We zijn blij dat men nu eindelijk enkele van onze voorstellen inwilligt.”

 

De voorstellen van Open Vld plus hierover zijn niet op 1 hand te tellen: Er waren tussenkomsten over de bedrijfsbelasting bij de bespreking van het beleidsakkoord op de gemeenteraad van 20 juni 2019, bij de bespreking van de budgetwijziging op 17 oktober 2019. Bij de bespreking van het meerjarenplan op 18 december 2019. En de liberalen legden zelf punten ter stemming hierover voor op de gemeenteraadszittingen van 22 april 2020 bij de besprekingen over steun aan handelaars n.a.v. Corona én op 20 september dit jaar. Ook op de laatste raadszitting van 15 oktober nog werd dit punt herhaald, n.a.v. het voorstel om ook de opcentiemen op de onroerende voorheffing te verlagen.

 

Gemeenteraadslid Ruben De Gusseme, zelf ondernemer: “Na het invoeren van de verhoogde opcentiemen op onroerende voorheffing, een ferme streep door de rekening voor de burger én lokale ondernemer, kon men moeilijk nog spreken van “steun”. Wij zijn blij met de voorlopige afschaffing van de, demotiverende en discriminerende, algemene gemeentelijke bedrijfsbelasting, het zijn immers de lokale ondernemers, die via sponsoring, financiële ademruimte geven aan het plaatselijk verenigingsleven.”

 

Open Vld plus is wel tevreden dat na jarenlang aandringen (sinds 2012) er nu eindelijk wel werk wordt gemaakt van een ambtenaar lokale economie.

Bij de bespreking van het meerjarenplan werd ook duidelijk dat de belastingen op leegstand en tweede verblijven met de nieuwe – toen verhoogde – tarieven aanzienlijk waren. Sinds de verdubbeling van de tarieven voor tweede verblijven in 2019, had Oosterzele hiervoor de hoogste belasting van héél Vlaanderen. Zelfs met de halvering nu blijft vb voor tweede verblijven de belasting nog stukken hoger dan alle Vlaamse kustgemeentes (waar het aantal tweede verblijven aanzienlijk is). De belasting in op leegstand hangt hier nauw mee samen. Goed dus dat beide tarieven nu toch al gehalveerd worden.

 

Blij met eerste stap

De liberalen zullen blijven strijden voor een gezondere fiscaliteit.

“De afschaffing van de bedrijfsbelasting geldt voorlopig enkel voor het jaar 2021. We zullen de druk blijven opvoeren, om dit definitief te doen. En we blijven ook pleiten om de opcentiemen op onroerende voorheffing terug naar beneden te krijgen, want bijna alle inwoners betalen nu netto meer belastingen, personenbelasting en onroerende voorheffing samen,” besluit fractieleider Michiels.