Meten is weten: werkt Oosterzele mee aan de vrijetijdsmonitor?

Gemeenten kunnen via de registratietool gegevens delen met betrekking tot hun werking op vlak van cultuur, jeugd, en sport. Dit kan tot einde juni 2018. Nadien verwerkt het team lokale vrijetijdsmonitor van de Vlaamse Overheid deze gegevens samen met gegevens uit andere interessante bronnen tot een hapklaar overzicht waaruit u aan het einde van 2018 eenvoudig informatie kan putten. Filip vraagt op de gemeenteraad van 18 april 2018 namens Open Vld plus dat Oosterzele zou meewerken aan deze vrijetijdsmonitor.

De gemeenteraad,

TOELICHING

De Vlaamse subsidies voor het lokaal cultuur-, jeugd- en sportbeleid werden in 2016 overgeheveld naar het Gemeentefonds, maar de Vlaamse overheid en de lokale besturen willen wel blijven monitoren wat er lokaal leeft en speelt op vrijetijdsgebied. Dit alles om de gemeenten te ondersteunen in het uitbouwen van een goed cultuur-, jeugd- en sportbeleid op hun maat.

De lokale vrijetijdsmonitor verzamelt tal van gegevens over vrijetijdsaanbod en -participatie binnen de Vlaamse gemeenten en het vrijetijdsbeleid van deze gemeenten.

Met deze lokale vrijetijdsmonitor, een initiatief van ministers Gatz en Muyters, kan het bestuur uit één verzameling met tal van informatiebronnen snel en eenvoudig tot analyses komen die voor Oosterzele waardevol zouden kunnen zijn en die een beeld geven van het lokale vrijetijdsbeleid in Vlaanderen.

Meten is immers weten…

Gemeenten kunnen via de registratietool gegevens delen met betrekking tot hun werking op vlak van cultuur, jeugd, en sport. Dit kan tot einde juni 2018. Nadien verwerkt het team lokale vrijetijdsmonitor van de Vlaamse Overheid deze gegevens samen met gegevens uit andere interessante bronnen tot een hapklaar overzicht waaruit u aan het einde van 2018 eenvoudig informatie kan putten.

In de registratietool van de lokale vrijetijdsmonitor kan iedere gemeente vrijwillig haar vrijetijdsgegevens invoeren. Daarnaast worden gegevens uit andere bestaande bronnen ontsloten.

Vanaf 13 maart 2018 tot 30 juni 2018 kunnen gemeenten gegevens invoeren via de registratietool.

Einde december 2018 zult u op www.vrijetijdsmonitorvlaanderen.be terecht kunnen voor een overzicht van de verzamelde data. Gemeenten die data aangeleverd hebben, worden door het team lokale vrijetijdsmonitor op de hoogte gebracht via het e-mailadres dat in de registratietool werd ingegeven.

De vrijetijdsmonitor verschilt van de recent gepubliceerde gemeente- en stadsmonitor.

De gemeente- en de stadsmonitor zijn omgevingsscanners die de brede omgeving van elke Vlaamse gemeente en centrumstad in beeld brengen. Deze monitoren bevatten meer dan 200 indicatoren, waaronder meer dan 80 survey-indicatoren, die afkomstig zijn uit een grootschalige bevraging bij een representatieve staal van de inwoners in elke Vlaamse gemeente of stad.

De lokale vrijetijdsmonitor zoomt dan eerder in op de domeinen cultuur, jeugd en sport, en deze doet dat meerbepaald op de thema’s aanbod & verenigingen, participatie, tewerkstelling, samenwerking, vrijwilligers, tevredenheid, financiële middelen en ondersteuning, inspraak en infrastructuur. Ongeveer de helft van de indicatoren komen uit een bevraging van gemeentebesturen, de andere helft zijn indicatoren die uit tal van bronnen binnen en buiten de Vlaamse overheid worden samengebracht, zoals bijvoorbeeld ook uit de gemeente- en de stadsmonitor.

Oosterzele staat momenteel nog niet geregistreerd om deel te nemen aan de vrijetijdsmonitor, die Vlaanderen samen met VVSG ontwikkelde.

BESLUIT

Artikel 1. Akkoord te gaan met de deelname aan de vrijetijdsmonitor

Artikel 2. De dienst Vrije tijd opdracht te geven zich te registeren op www.vrijtijdsmonitorvlaanderen.be en de gegevens voor Oosterzele te registreren voor 30 juni 2018.