Verblijfsregister: kinderen van gescheiden ouders ook van voordelen laten genieten

Sinds enkele jaren heeft de federale overheid een nieuw informatiegegeven in het bevolkingsregister ingevoerd om de gedeelde huisvesting van minderjarigen te registreren. Zo kunnen kinderen, die niet gedomicilieerd zijn in een bepaalde gemeente, maar er wel verblijven, van bepaalde (al dan niet financiële) voordelen genieten, die aan het verblijf zijn gekoppeld. Open Vld plus agendeert op de gemeenteraad van 18 april 2018 een principebeslissing over het gebruik van een lokaal verblijfsregister voor onder andere kinderen van gescheiden ouders en daaraan gekoppelde voordelen.

Op 15 februari 2016 trad het Koninklijk Besluit van 26 december 2015 in werking, dat een nieuw informatiegegeven in het bevolkingsregister invoert om de gedeelde huisvesting van minderjarigen te registreren. Zo kunnen kinderen, die niet gedomicilieerd zijn in een bepaalde gemeente, maar er wel verblijven, van bepaalde (al dan niet financiële) voordelen genieten, die aan het verblijf zijn gekoppeld.

 

In Oosterzele zou dit bijvoorbeeld kunnen gaan over de gehanteerde tarieven voor het gebruik van de sporthal. Het gaat over kinderen, die bijvoorbeeld één week bij de mama wonen en één week bij de papa, maar slechts bij één van beiden officieel kunnen ingeschreven zijn. Het verblijfsregister kan bij rampen ook een nuttig instrument zijn om te controleren wie mogelijks in een bepaald getroffen pand verblijft.

Op basis van een gerechtelijke beslissing of een gezamenlijk akkoord, kunnen de bevolkingsdiensten voortaan de gedeelde huisvesting van kinderen registreren. Maar deze registratie brengt momenteel geen wijziging in de mogelijkheid tot het bekomen van (al dan niet financiële) voordelen, die aan het verblijf zijn gekoppeld. Hiertoe moet elk gemeentebestuur een beslissing nemen.

Onze fractie stelt daarom voor:

  1. dat het bestuur het bestaan van dit lokaal verblijfsregister kenbaar maakt aan de Oosterzelenaren, via alle mogelijke kanalen;
  2. dat het bestuur een oplijsting maakt van alle (al dan niet financiële) voordelen, die kinderen, die hun domicilie hebben in Oosterzele, genieten, met inbegrip van de doelgroepen die ressorteren onder het OCMW;
  3. dat het bestuur een (definitieve) beslissing aan de gemeenteraad voorlegt opdat kinderen, die ingeschreven zijn in het lokaal verblijfsregister, dezelfde (al dan niet financiële) voordelen bekomen.BESLUIT

 

Artikel 1 akkoord te gaan met de principebeslissing om

a) het bestaan van dit lokaal verblijfsregister kenbaar maakt aan de Oosterzelenaren, via alle mogelijke kanalen;

b) een oplijsting te maken van alle (al dan niet financiële) voordelen, die kinderen, die hun domicilie hebben in Oosterzele, genieten, met inbegrip van de doelgroepen die ressorteren onder het OCMW;

c) een (definitieve) beslissing aan de gemeenteraad voor te leggen tegen ten laatste 1 juli 2018 opdat kinderen, die ingeschreven zijn in het lokaal verblijfsregister, dezelfde (al dan niet financiële) voordelen bekomen.

Artikel 2 deze beslissing over te maken aan het OCMW en alle gemeentelijke diensten.