Annulering afvalophaling door sneeuw beter opvangen.

Op maandagochtend 8 februari lag Oosterzele onder een laagje sneeuw. De winterse neerslag was voorspeld, net als de kans op gladheid.

Afvalintercommunale Ilva liet pas om 9u weten dat ophaalrondes werden geannuleerd.

Filip Michiels stelt daarom voor om dergelijke annuleringen beter op te vangen vangen en heeft hierover een schriftelijke vraag gesteld aan het schepencollege met enkele concrete verbetervoorstellen.

Hij pleit er voor dat annulering van ophaalrondes bij aangekondigd slecht weer de dag voordien gemeld wordt en niet de dag zelf. Daarnaast stelt hij ook voor om een systeem uit te werken dat papier en glas op het containerpark gratis kan worden aangeboden, net zoals het nu gratis kan worden aangeboden thuis, wanneer het containerpark wel open is.

LEES HIER DE VRAAG

Schriftelijke vraag van Filip Michiels (Open Vld plus) aan het College van Burgemeester en Schepenen, conform art. 31 decreet Lokaal bestuur het aanbieden van papier en glas op het containerpark bij het niet-uitrijden van de afvalvrachtwagens van Ilva.

Op dagen als vandaag, bij sneeuwval en glad wegdek, gebeurt het wel eens dat ILVA beslist om geen afvalophaalrondes te organiseren. Dit werd deze ochtend omstreeks 9u via sociale media (Facebook) door Ilva aangekondigd.

De weersomstandigheden waren vooraf aangekondigd. De vraag is waarom dergelijke informatie niet vroeger werd verspreid. De afvalintercommunale zou vb dit weekend reeds kunnen hebben laten weten: “Bij sneeuwval is er geen ophaalronde.”

Aan de inwoners wordt gevraagd om afval terug binnen te nemen en aan te bieden bij de volgende inzameling. De recyclageparken gaan wel open volgens de normale openingsuren.

Vandaar volgende vragen:

1. Ondersteunt het schepencollege de vraag om de communicatie over annuleren van afvalophaalrondes bij aangekondigd slecht weer sneller te communiceren, zodat inwoners hun afval niet nodeloos buiten zetten. Zeker bij papierophaalrondes is zoiets niet echt wenselijk.

2. Papier en glas wordt normaal kosteloos opgehaald aan huis. Wanneer je er zelf mee naar het containerpark gaat, moet je er wel voor betalen. Inwoners die nu hun nat papier terug moeten binnenhalen, hebben niet altijd een geschikte plek om dit opnieuw op te bergen. Het containerpark is wel open. Kan in dergelijke omstandigheden het papier en glas niet gratis aangeboden worden op het containerpark?

Vandaar volgende vraag: Is het schepencollege bereid om deze 2 voorstellen voor te leggen aan Ilva en deze vraag te ondersteunen?

Dank voor uw spoedig antwoord

Filip Michiels
Fractieleider Open Vld plus

Oosterzele, 8 februari 2021