Trajectcontrole N42 Oosterzele werkt nog niet zoals het moet

De trajectcontrole op de N42 blijkt nog steeds niet volledig operationeel. Binnen de gemeenteraad kwam dit reeds dit voorjaar aan bod. Open Vld plus-fractieleider Filip Michiels heeft deze zomer reeds de cijfers opgevraagd van het aantal gecontroleerde voertuigen. Tot op vandaag werden geen cijfers bezorgd. Wel werd hem vandaag bevestigd dat Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) nog een aantal zaken moet regulariseren.

Sinds midden 2016 zijn de Oosterzeelse meerderheidspartijen CD&V en N-VA om beurten om het snelst geweest om de nakende komst van de trajectcontrole met ANPR op de N42 aan te kondigen.

De installatie ging eerst in oktober 2016, later eind december 2016 in gebruik genomen worden. Nog later werd samen met minister Weyts aangekondigd dat ze in gebruik zou genomen worden op 22 februari 2017.

Bij de eerste aankondigingen van de trajectcontrole heeft Open Vld plus al aangegeven dat het  vreemd is dat, ondanks de heikele financiële situatie en het negatief advies van de politiezone, de gemeente hiervoor middelen wou ophoesten die eerder niet voorzien waren in het meerjarenplan. “Werk maken van inbraakpreventie is principieel verdedigbaar. Maar wanneer de overige gewestwegen niet omsloten worden door camera’s, zoeken dieven gewoon een andere vluchtweg”, stelden we toen “Voor zulke veiligheidsvraagstukken moet worden samengewerkt met alle gemeenten van de politiezone en eventueel met andere buurgemeenten. Open Vld plus betreurt dat Oosterzele nu solo slim wil spelen.”

Het feit dat Oosterzele toen solo-slim speelde heeft ook zijn financiële consequenties gehad. Oosterzele heeft een groot stuk van de kosten moeten ophoesten, later heeft Vlaanderen beslist om voor andere trajectcontroles die kosten zelf te dragen.

De trajectcontrole blijkt nu echter nog steeds niet te werken zoals het hoort. Binnen de gemeenteraad kwam dit reeds dit voorjaar aan bod. Het dossier zit nog steeds vast. Open Vld plus-fractieleider Filip Michiels heeft deze zomer reeds de cijfers opgevraagd van het aantal gecontroleerde voertuigen. Tot op vandaag werden geen cijfers bezorgd. Wel werd hem vandaag bevestigd dat Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) nog een aantal zaken moet regulariseren. Michiels heeft nu ook gepolst bij het kabinet van bevoegd minister Ben Weyts om te kijken wat de oorzaak zou zijn van deze vertraging van de inwerkingtreding.

Open Vld plus blijft wel vragen naar een gecoördineerde aanpak, zeker in het kader van inbraakpreventie. “Gelijk met de aankondiging van de trajectcontrole ter hoogte van ” ’t Parksken” werd ook aangegeven om trajectcontrole te voorzien ter hoogte van de Schoolstraat in Gijzenzele. Die ANPR-controle staat er nog niet. Ook de mobiele camera (om vb in te zetten op het pakken van sluikstorters of ter controle in te zetten op fietsdiefstallen ter hoogte van de stations), die volgens de aankondigingen van de meerderheid in het voorjaar 2017 in gebruik zou worden genomen, zijn vandaag nog steeds niet operationeel.

Op de volgende verkeerscommissie zal raadslid Guy De Smet informeren naar een stand van zaken over de totaalaanpak. Open Vld plus-fractieleider Filip Michiels zal op de komende gemeenteraad ook informeren naar het uitblijven van de andere mobiele camera’s om in te zetten tegen sluikstorten en fietsdiefstallen.

Op foto: Fractieleider Filip Michiels en Gemeenteraadslid Guy De Smet (Open Vld plus) ter hoogte van de trajectcontrole N42, die vandaag nog niet volledig operationeel is.