Geen blanco cheque voor start nieuw grootschalig administratief centrum

Op de gemeenteraad van donderdag 29 april heeft de CD&V/N-VA-meerderheid een samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd met Solva voor de realisatie van een nieuw administratief centrum. In de samenwerkingsovereenkomst is al opgenomen dat Solva wordt aangesteld om de nodige plannen en uitvoeringsdocumenten op te stellen, de nieuwe infrastructuur aan te leggen en een nieuwbouw op te richten. Lees verder

“Dromen is mooi, maar gezond financieel beleid voeren doe je best met de beide voeten op de grond.”

Op de gemeenteraad van Oosterzele heeft de CD&V/N-VA-fractie donderdag haar bestuursakkoord voorgesteld voor de komende 6 jaar. Het plan dat ter zitting werd voorgesteld was een stuk uitgebreider dan het plan dat vooraf aan de raadsleden werd bezorgd.

Eén van de nieuwe acties die werd voorgesteld is het idee om een heus “gemeentecentrum” te maken van de (nog aan te kopen) VRV site op de grens tussen Scheldewindeke en Moortsele. Binnen dit gemeentecentrum wil men de diensten van het gemeentebestuur en OCMW onderbrengen, de wijkdienst Oosterzele van de politie, de gemeenteloodsen (de technische dienst en groendienst herlocaliseren), een polyvalente ruimte voor startende ondernemers maken, een wooncluster realiseren, sportaccommodatie voorzien voor buitensporten, jeugdbewegingen onderbrengen, een overdekte markt creëren,… Lees verder