Principebelissing over de oprichting van een Huis van het Kind in Oosterzele

Op de gemeenteraad van 18 april 2018 agendeert Open Vld plus een principebelissing over de oprichting van een Huis van het Kind in Oosterzele. Een Huis van het Kind is een samenwerkingsverband, waarbinnen verschillende organisaties samen zorgen voor een multidisciplinair, geïntegreerd en afgestemd aanbod ter ondersteuning van gezinnen met kinderen en jongeren.

De gemeenteraad,

TOELICHTING

Jonge (aanstaande) gezinnen hebben soms nood aan extra ondersteuning, ook Oosterzelenaren. Elke dag zetten verschillende overheden, vrije beroepen, middenveldorganisaties, vrijwilligers en burgers zich in voor (aanstaande) gezinnen met kinderen en jongeren .

Een Huis van het Kind is een samenwerkingsverband, waarbinnen verschillende organisaties samen zorgen voor een multidisciplinair, geïntegreerd en afgestemd aanbod ter ondersteuning van gezinnen met kinderen en jongeren.

De Huizen van het Kind richten zich op gezinnen in alle mogelijke vormen, op alle (aanstaande) ouders en andere opvoedingsverantwoordelijken, op alle kinderen en jongeren, in om het even welke context. In een Huis van het Kind werken lokale besturen en organisaties, samen met gezinnen. Samen gaan ze het engagement aan om alle gezinnen zo goed als mogelijk te ondersteunen.

Oosterzele heeft momenteel nog geen Huis van het Kind. Met dit principevoorstel willen we hier op korte termijn werk van te maken. Verschillende naburige gemeenten hebben wel al deze kaart getrokken. Zo onder meer Zottegem (met een werkingsgebied van het huis gespreid over Zottegem, Sint-Lievens-Houten, Zwalm, Brakel, Lierde), Merelbeke, Destelbergen (beiden met werkingsgebied over de gemeente zelf) Momenteel hebben 210 van de 308 Vlaamse gemeenten en Brussel een huis van het Kind.

Dit doen ze door in te zetten op:

  • de zichtbaarheid en toegankelijkheid van de dienstverlening ten aanzien van iedereen;
  • een geïntegreerde dienstverlening, om integraal werken mogelijk te maken;
  • een vraaggerichte dienstverlening, afgestemd op lokale noden en behoeften.

Vlaanderen heeft op 1 maart jl. een oproep voor subsidiëring rond Huizen van het Kind gelanceerd. Indicatief wordt aangegeven dat Oosterzele hiervoor 5.417,47 euro subsidies zou kunnen ontvangen.

Een Huis van het Kind zorgt voor een laagdrempelig aanbod aan opvoedingsondersteuning, spel en ontmoeting, preventieve gezinsondersteuning; ook met het oog op de versterking van de onderwijskansen en dit voor aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen. Het kan dus een versterking betekenen voor een goed gezinsbeleid voor álle Oosterzelenaren. Daarom pleit onze fractie er voor om in te tekenen op de subsidie-oproep en tegen ten laatste 1/1/2019 een Huis van het Kind op te richten in Oosterzele, al dan niet in samenwerking met een buurgemeente.

BESLUIT

Artikel 1. Principieel akkoord te gaan met de oprichting van een Huis van het Kind in Oosterzele.

Artikel 2. De dienst welzijn en de dienst vrije tijd de nodige voorbereidingen te laten treffen, met het oog op de opstart van een samenwerkingsverband ‘Huis van het Kind Oosterzele’ om een subsidie-aanvraag te kunnen indienen tussen 1 augustus 2018 en 1 oktober 2018.

Artikel 3. Kennis van deze beslissing over te maken aan de OCMW-raad, de dienst Vrije tijd en de dienst Welzijn.