Meerderheid stemt tegen masterplan sportinfrastructuur

“Platte politieke spelletjes belangrijker voor CD&V/N-VA dan engagement rond sportinfrastructuur”

Op de gemeenteraad van Oosterzele agendeerden Open Vld plus- raadsleden Filip Michiels, Kaat Pien en Louise Van Hoorde gisterenavond een principebeslissing over de opmaak van een analyse en masterplan rond sportinfrastructuur in Oosterzele.

Vriend en vijand weet dat de inspanningen die het bestuur voorbije jaren de gedaan heeft op vlak van sportinfrastructuur heel beperkt zijn.

Oosterzele telt nochtans vele succesvolle sportclubs met een heel goede jeugdwerking. Denk maar aan de succesvolle voetbalclubs met rond de 350 sportende jongeren; de turnclub die hoge toppen scheert met de jongeren in hun reeksen, en zo zijn er nog tal van succesvolle voorbeelden.

Veel sportinfrastructuur heeft nood aan een grondige renovatie.

Open Vld plus heeft daarom voorgesteld een grondige analyse rond sportbeleving voor en door Oosterzelenaren uit te werken, om zo onderbouwd werk te kunnen maken van een ondersteuningsplan rond sportinfrastructuur.

Open Vld plus wou in de analyse o.m. onderzoeken welke noden er zijn, hoeveel sporters participeren aan welke disciplines, wat is er wel en niet aanwezig. En we doen een benchmark met gelijkaardige gemeenten. Op basis hiervan kan werk gemaakt worden van een masterplan waarop we de investeringen kunnen op afstemmen. In samenspraak met de clubs vanzelfsprekend. Open vld plus had dit engagement trouwens uitdrukkelijk opgenomen in haar verkiezingsprogramma.

De meerderheid vertikte het voorstel om werk te maken van een analyse rond sportbeleving en sportinfrastructuur in Oosterzele, ook met een duidelijke focus op jongeren goed te keuren. Ze claimden hier al lang rond te werken. Nochtans vormt CD&V sinds 1988 de basis van de meerderheid. Nooit werd hiervan werk gemaakt. Nadat de liberalen dit agendeerden op de gemeenteraad, pretendeert men nu hier reeds lang rond te werken. Toch keurde men dit agendapunt gisteren op de gemeenteraad af.

“Constructieve voorstellen aanvaardt deze meerderheid van ons niet. Luisteren naar de andere helft van de bevolking willen ze precies niet. Wij zetten ons in voor sportend Oosterzele, maar bij de meerderheid draait het alleen rond de perceptie “dat zij toch zo goed bezig zijn”. Ik had me de start van de politiek toch enigszins anders voorgeteld,” zeggen raadsleden Kaat Pien en Louise Van Hoorde.