Filip vraagt namens Open Vld plus en Groen meer respect voor oppositiewerk

Bij het begin van de gemeenteraad vanavond hebben Open Vld plus en Groen het kartel CD&V/N-VA voorzichtig gefeliciteerd met hun héél nipte verkiezingsoverwinning van 50,04%, die daarmee de komende 6 jaar met een héél krappe meerderheid willen besturen. De meerderheidspartijen boekten een verlies van 2 zetels.

De 2 oppositiefracties benadrukten dat dus ook de helft van de inwoners voor een ander project kiest om de gemeente te besturen. Beide fracties geven aan hun eigen voorstellen te blijven agenderen om zo verder constructief oppositie te zullen voeren.

Filip Michiels, lijsttrekker Open Vld plus: “We hopen dat CD&V en N-VA nu én in volgende legislatuur wat meer respect heeft voor het werk, inzet én rechten van de oppositie. Op de verkiezingsavond klonken al kreten dat de oppositie uit een ander vatje wijn moet tappen. Wij hopen dat de beloften van voor de verkiezingen om vanuit de meerderheid constructief samen te werken met de oppositie geen loze beloften blijken te zijn. We hopen eveneens dat voorstellen van die op de oppositiebanken komen en uitvoering krijgen, ook die stempel mogen dragen…niet alleen de meerderheid moet pluimen op haar hoed willen steken.”

Roswitha Gerbosch, lijsttrekker Groen: “Wij zullen vanuit de oppositie voorstellen blijven lanceren om het voor de inwoners in Oosterzele aangenamer leven te maken. Het is duidelijk dat oppositie haar rol versterkt heeft. Wij willen deze rol verder constructief opnemen en steken de hand uit naar de meerderheid. We hopen dat de meerderheid deze hand aanneemt.”

Concreet doen Open Vld plus en Groen al enkele eerste voorstellen in die zin:

1. Er voor zorgen dat het wettelijk aantal verplichte gemeenteraden georganiseerd wordt, met een vaste vergaderkalender, zodat iedereen zich hiernaar kan organiseren.
2. Inzetten op versterking van adviesraden en commissies, om de adviserende rol te versterken.
3. Werk maken van een vernieuwd huishoudelijk reglement, waaruit de inzet op samenwerking blijkt en de rechten van de gemeenteraadsleden geoptimaliseerd worden.
4. Inzake communicatie in de gemeentelijke informatiebrochure voortaan opnieuw een kort verslag van de gemeenteraad op te nemen, zodat ook de standpunten van de oppositie kenbaar worden gemaakt aan de bevolking.
5. Inzetten op groter bereik van de gemeenteraadszittingen (maken van geluidsopnames, livestreaming,…)
6. Agendapunten, ook indien niet verplicht, wel meegeven aan eventueel geïnteresseerde adviesraden.

Een verdere uitwerking van de samenwerking binnen de gemeenteraad, zullen de beide fracties in elk geval binnenkort agenderen.