Bijsturing van nieuw afvalplan op komst?

Op de gemeenteraad van donderdag 15 december agendeerde de meerderheid een voorstel om een toelage toe te kennen aan gezinnen met (jonge) kinderen en inwoners met medische achtergrond. Open Vld plus heeft bijkomende maatregelen gevraagd om het nieuwe afvalplan bij te sturen. Op enkele van de voorstellen wil de meerderheid nu ingaan.

Afval van kmo’s
Open Vld plus kaart reeds van bij de aankondiging van het nieuwe systeem aan dat kmo’s met beperkte hoeveelheden bedrijfsafval (met huishoudelijk afval gelijkgesteld bedrijfsafval) niet langer gebruik kunnen maken van het ophaalsysteem voor restafval, en daardoor op hogere kosten gejaagd worden omdat ze gebruik moeten maken van private afvalophaling. Open Vld plus kaartte dit reeds aan op de gemeenteraad van oktober, op de Raad van Bestuur van Ilva én dus opnieuw op de gemeenteraad van gisteren. Voor het eerst heeft de meerderheid nu aangegeven om te willen bekijken of een aangepast systeem nog zou kunnen uitgewerkt worden.
Het lijkt logisch dat dit voorstel van de oppositiepartijen het kan halen. Het Vlaams uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaaardig bedrijfsafval zegt immers letterlijk:
Voor kmo’s met beperkte hoeveelheden bedrijfsafval kan het efficiënter zijn als ze een beroep kunnen
doen op bestaande gemeentelijke inzamelsystemen. Voor beperkte hoeveelheden selectief
ingezamelde afvalfracties kan de tussenkomst van een privépartner een hoge kost betekenen. Het
uitvoeringsplan stimuleert alle lokale besturen om bedrijven die dat wensen toe te laten tot hun
inzamelkanalen (huis aan huis of brengmethode op korte afstand), maar beperkt tot het afval dat qua
aard, samenstelling en hoeveelheid te vergelijken is met huishoudelijk afval. Op die manier streeft de
Vlaamse overheid ook bij bedrijven naar meer selectieve inzameling.

Open Vld plus blijft ijveren voor een snelle oplossing.
Andere aanpassingen
 
Ook een voorstel van Open Vld plus, om te bekijken hoe kan omgegaan worden met het huishoudelijk afval van mensen die aan het verbouwen zijn binnen de gemeente, wordt meegenomen in bijkomend onderzoek.
Andere voorstellen rond een toelage voor grootouders die kleinkinderen (met pampers) opvangen, of voor een toelage aan onthaalouders (een knelpuntberoep in Oosterzele) werden niet aanvaard.
Evenmin werd het voorstel van de Oppositiefractie weggestemd om de algemene gemeentebelasting (AGB) te laten dalen. Die AGB werd vroeger gebruikt om het gemeentelijk aandeel van de afvalverwerkingskost te bekostigen. Het aandeel is nu gedaald en zou met het nieuwe systeem nog meer moeten dalen, aldus de meerderheid. De inwoners betalen zelf een groter aandeel. Als de vervuiler echt meer moet betalen (goed uitgangspunt), dan moet de algemene gemeentebelasting naar beneden voor Open Vld plus. Maar de meerderheid volgt dit voorstel niet om de gestegen belasting voor de inwoners te compenseren.