8 punten waar Filip zich met daadkr8 voor inzet..

Wie me kent, weet hoe ik werk. Al jarenlang werk ik hard.
Toon ik inzet. Lokaal en regionaal. Binnen én buiten de politiek.
Elke dag ben ik in de weer. Politiek is meer dan een engagement.
Ik doe het.
Uit overtuiging en omdat het nog beter kan.
Uit idealiseme. Uit goesting.
Soms is het vechten. Veelal is het leuk.
De overtuiging dat het nóg beter kan.
Daarop bouw ik plannen. Met daadkr8.
Ik doe het.
Weldoord8. Als een politiek amb8sman
Met 8teloze inzet en vooral…met daadkr8.
Doet u het? Steunt u mij op 8?
8 punten waar ik me met daadkr8 voor inzet..

… onderwijs op topniveau
Elk kind heeft recht op een kwaliteitsvolle en bereikbare school naar keuze, ongeacht herkomst of achtergrond. Want goed onderwijs zorgt voor opwaartse sociale mobiliteit voor kwetsbare kinderen en jongeren. Ik ijver voor gelijke onderwijskansen voor iedereen. Leerkrachten moeten zich kunnen inzetten op lesgeven. De focus moet liggen op hun kerntaken en niet op het administratieve werk.

… zorg op maat
Wie zorgafhankelijk is door ouderdom, ziekte of handicap heeft recht op zorg op maat. Ik ijver mee voor een financiering van mensen op basis van hun zorgbehoefte. Deze persoonsvolgende financiering geeft mensen terug de regie over het eigen leven in handen zowel in de thuiszorg,  semi-residentiële en residentiële zorg, zoals woonzorgcentra. Ik bouw mee aan zorgzame buurten.

… betere mobiliteit voor onze regio
Vlaanderen staat stil. Dat kost handenvol geld en tijd. Iedereen moet zich vlotter en veiliger kunnen verplaatsen op de wijze zoals hij het zelf wil.
Keuzevrijheid staat daarbij centraal, maar de gezondheid van anderen en van de leefomgeving moeten erop vooruit gaan. Ik ijver voor betere aansluitmogelijkheden van openbaar vervoer. De fietsinfrastructuur moet beter. Zowel voor de lange afstand als voor het plaatselijk fietsverkeer. Maar ook investeringen in een modern en veilig wegennetwerk zijn noodzakelijk. Projecten waarbij betere leefbaarheid en vlottere mobiliteit hand in hand gaan. Denk maar aan de N42, de N46,…

… goede en betaalbare kinderopvang
Kinderopvang moet flexibeler en betaalbaarder worden. Vandaag hebben nog te veel Vlamingen problemen om tijdig een kinderopvang te vinden. De regellast fnuikt het ondernemerschap voor nieuwe en betere kinderopvanginitiatieven. Dat kan ik als liberaal niet aanvaarden.

… sterk jeugdbeleid
De voorbije jaren heb ik als raadgever van minister van jeugd mee het Vlaams jeugdbeleid kunnen uittekenen. Die lijn wil ik graag doortrekken. We moeten blijven inzetten om in alle beleidsdomeinen rekening te houden met kinderen en jongeren. Ik wil ijveren voor alle kansen voor onze kinderen en jongeren. En daarvoor luisteren we ook naar hun bezorgdheden en vragen.

… klimaat
Er is al een hele weg afgelegd, maar we hebben meer ambitie nodig om de klimaatdoelstellingen te behalen en om de omslag naar duurzame energie te maken. We hebben daarvoor geen groene dromen nodig, wel een blauw business plan. Ik wil me inzetten om deelvervoer te promoten, openbaar vervoer ook ‘s nachts te laten rijden in het kernnet en goedkoper te maken voor scholieren en studenten. Het btw-tarief moet omlaag voor sloop- en heropbouw en energiezuinige investeringen. En we blijven inzetten op
hernieuwbare energie.

… werkbaar werk
De afgelopen jaren hebben de liberalen in de regeringen hard gewerkt om na de crisisjaren de economie opnieuw te laten draaien. Meer nieuwe jobs, lagere belastingen en hervormingen in onze sociale zekerheid. Met succes. We moeten op dat elan verder gaan om iedereen aan de slag te houden. Ik vind het belangrijk er voor te zorgen dat ook oudere werknemers langer aan de slag kunnen blijven door het systeem van de zachte landingsbanen, waarbij oudere werknemers overschakelen naar een lichtere functie of naar een 4/5e of halftijdse job, te versterken. Ik wil er ook voor ijveren dat
iedereen in zijn loopbaan recht heeft op 2 jaar opleiding.

… een deftig pensioen
We hebben de minimale pensioenen reeds verhoogd met € 130 per maand voor de werknemers en € 193 euro voor zelfstandigen. Maar we moeten mensen nog meer kansen bieden op een goed pensioen. Met ons plan  willen we de minima optrekken naar € 1.500 per maand.

 

Filip MICHIELS, 8e plaats Vlaams Parlement