Vraag om uitleg over opvolging die wordt gegeven aan melding van onwettelijke verkeersborden en situaties

Aan de gemeentelijke diensten werden door inwoners de voorbije maanden verschillende meldingen gedaan van onwettelijke en incorrecte verkeerssituaties, niet alleen de voorbije weken, maar ook reeds eerder op o.m. 12/10/2017 en 25/10/2017.

De meldingen werden ook overgemaakt in het kader van de adviesprocedure van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Bij de bespreking van het mobiliteitsplan heeft onze fractie aangehaald dat het dossier van adviezen van inwoners niet volledig was. De meldingen waar ik net naar verwees, maken geen deel uit van dit dossier.

Aan de vele meldingen werd bijna nog geen enkel gevolg gegeven.

Burgemeesters en schepenen zijn door hun nalatigheid of onzorgvuldigheid strafrechtelijk verantwoordelijk voor ernstige fietsongevallen in hun gemeente. Dat blijkt uit juridisch onderzoek van Velodossier, een groep Brusselse fietsers die sinds eind 2014 de onveilige fietssituatie in Brussel aan de kaak stelt. Dat was recent ook stof voor discussie in ‘Hautekiet’.

Vandaar volgende vragen:

  1. Wat is reeds gebeurd met de meldingen die werden overgemaakt op 12/10/2017 en 25/10/2017?
  2. Aan welke situaties werd sindsdien reeds een aanpassing doorgevoerd?
  3. Waarom werd aan melder nog geen verder inhoudelijk antwoord gegeven?
  4. Hoe ziet het plan van aanpak er uit om deze situaties recht te zetten?