Ruimte om te ondernemen, ook in Oosterzele

Vandaag, vrijdag 17 november, is het de Dag van de Ondernemer.

Open Vld plus maakt van dit moment gebruik om de Oosterzeelse ondernemers, zelfstandigen en vrije beroepen te bedanken voor alle tijd, moeite, zweet en tranen die ze in hun zaak steken. Tegelijk doet ze voorstellen om het beleid aan te scherpen, zoals concrete uitvoering geven aan de uitbouw van de nieuwe ambachtelijke zone.

“We willen onze appreciatie laten blijken voor de toegevoegde waarde die ze aan onze gemeente en samenleving schenkt. Want ondernemers hebben we broodnodig om al het goede rondom ons in stand te houden.”
KMO-loket en 2e ambachtelijke zone

Ondernemers moeten een plaats hebben om hun activiteiten uit te voeren. Als lokale bakker of slager heb je best je plaats in één van onze dorpscentra. Startende jonge bedrijven, of bedrijven die wegens ruimtelijke planning moeten verhuizen hebben dringend nood aan een nieuwe locatie op de tweede ambachtelijke zone.

Open Vld plus pleit reeds meer dan 12 jaar dat deze plannen eindelijk concrete uitvoering krijgen. Raadsleden Filip Michiels, Carine Schamp en Jan Bogaert blijven op deze hamer kloppen in de gemeenteraad en binnen Solva.

“We pleiten ook voor de opstart van een uniek gemeentelijk loket met KMO-ambtenaar, waarin alle dienstverlening is geconcentreerd: eerstelijnshulp, advies, vergunningenbeleid, afvalbeleid, veiligheid, fiscaliteit en investeringen.”
Bedrijfsvriendelijk beleid

Open Vld plus pleit eveneens dat het bestuur een bedrijfsvriendelijke reflex aanlegt bij het uitwerken van nieuwe reglementen.
De klantvriendelijkheid naar kleine ondernemers kan beter, zoals het recent dossier rond de afvalverwerking betreft. Kleine ondernemers die op een ander adres hun activiteiten uitoefenen dan hun domicilie-adres kunnen hun afval vanaf 1 januari niet langer aanbieden via Ilva.

Open Vld plus pleit ervoor dit alsnog terug mogelijk te maken. Ook binnen de raad van bestuur van afvalintercommunale Ilva.
Slechts 18 van 65 Oost-Vlaams gemeenten heeft nog steeds een algemene bedrijfsbelasting. Wij hebben in het verleden reeds berekende voorstellen neergelegd om die naar beneden te krijgen. Daar blijven we op inzetten.

We vragen dus ook oog te hebben voor de bedrijfsreflex. In onze gemeenteraadsfractie & bestuur zijn lokale ondernemers aanwezig die mee toezien op de impact voor onze ondernemers. Ruben De Gusseme en Kris Van der Eecken zijn op dat vlak bij de pinken, net als onze vrije beroepers Pascal Fermon en Lieven De Corte.