Open Vld plus gaat voor proefproject Schoolstraten in Oosterzele

Op de jongste gemeenteraad heeft Open Vld plus gepleit in een aantal schoolomgevingen een proefproject te onderzoeken rond ‘Schoolstraten’.

Gemeenteraadslid Kaat Pien (Open Vld plus): “Een ‘schoolstraat’ is een straat waarin een school gevestigd is en die tweemaal per dag – bij het begin en einde van de schooldag – een halfuurtje wordt afgezet voor inrijdend gemotoriseerd verkeer. In de praktijk betekent dit dat aan het begin van een schoolstraat staat een nadarhek met verbodsbord voor auto’s, brom- en motorfietsen. Fietsers en nuts- en hulpdiensten mogen wel door.”

Bij de nadar staat een gemachtigd opzichter van de school. Dit kan een personeelslid, buurtbewoner of (groot)ouder zijn die een specifieke opleiding volgde en zich vrijwillig inzet voor de schoolstraat. Die persoon geeft vooral informatie, zodat de schoolstraat optimaal kan bestaan. Af en toe is er bijstand van de wijkpolitie.

Na een eerdere succesvolle proefperiode van de Vlaamse overheid komt er binnenkort gespreid in Vlaanderen een tweede proefperiode ‘Paraat voor de Schoolstraat’. Een evaluatie van de eerste periode levert positieve resultaten op. 87,5% van de deelnemende scholen deed mee omwille van veiligheid aan de schoolpoort, iets meer dan de helft gaf ook aan dat duurzaamheid belangrijk is en de helft van de scholen benadrukt de betere luchtkwaliteit.

Fractieleider Filip Michiels (Open Vld plus): “In ons verkiezingsprogramma hebben we aangegeven werk te willen maken van veiligere schoolomgevingen. We willen de ouders stimuleren om zelf ook in te zetten op een veilig en gezond verplaatsingsgedrag. Met dit proefproject zetten we ons voorstel in de praktijk om. Met de invoering van een schoolstraat zorgen we immers voor een ‘modalshift’. Ouders en leerlingen zullen vanzelf hun verplaatsingsgedrag veranderen en meer met de fiets of te voet naar de school gaan. Er is minder verkeersdrukte in de schoolomgeving waardoor het veiliger wordt voor fietsers en voetgangers.”

Concreet denkt Open Vld plus aan enkele schoolomgevingen in de gemeente zoals het Dorp in Oosterzele (VBS De Appelaar), de leefschool op de Groenweg, de gemeentelijke basisschool GILO ter hoogte van de Korte Ambachtstraat in Oosterzele en de Vrije Basisschool in de Poststraat te Balegem. Het inrichten van een schoolstraat langs een gewestweg is praktisch niet haalbaar, daarom is dit voor een aantal scholen geen optie.

Filip Michiels: “We hebben het schepencollege gevraagd hierover in eerste instantie in overleg met de schooldirecties. Wanneer zij ook gewonnen zijn om een proefperiode in te voeren, pleiten we er ook zeker voor om met de nabije buren in overleg gegaan. Eerdere proefprojecten in andere gemeenten tonen aan dat ook buurtbewoners zo’n schoolstraten positief evalueren.”

Bij de invoering wordt ook een goede communicatie vooraf naar bedrijven, vrije beroepen, bewoners/leerlingen/personeel en mensen met een beperking noodzakelijk.

Schepen Meuleman gaf in zijn antwoord op de gemeenteraad mee dat nog geen enkele school zelf de vraag gesteld had naar de invoering hiervan. Open Vld plus heeft voorgesteld het zelf op tafel te leggen. De gemeente is trouwens zelf inrichtende macht van een school die ervoor in aanmerking zou komen.

“Uit eerdere testen blijkt dat een schoolstraat een voorbeeld is van hoe eenvoudige maatregelen een gigantisch positieve impact kunnen hebben op de veiligheid van de schoolomgevingen. We hopen dat het bestuur dan ook deze kaart durft te trekken,” besluiten Kaat Pien en Filip Michiels.