Nieuw ophaalsysteem restafval – Oosterzelenaar betaalt gemiddeld meer

Sinds 1 januari is het nieuwe ophaalsysteem voor restafval in Oosterzele van kracht. Voortaan betaalt de inwoner per kg restafval. Na de eerdere beslissing van CD&V en N-VA begin deze legislatuur (2013) om de restafvalprijzen te verdubbelen legde Ilva daarom samen met de CD&V-N-VA-meerderheid in oktober 2017 een nieuw tarief vast per kilogram restafval.

Oorsponkelijk was vooropgesteld om een testfase van 2 maand te doorlopen (in oktober en november 2017). Toch werd op 25 oktober al een beslissing genomen die nooit op basis van gewogen containers gestoeld kon zijn.

Open Vld plus stelde toen: “Deze weegfase om een tarief vast te stellen, zou normaal lopen van tot eind november.  Deze proefperiode werd vervroegd stopgezet, waardoor de cijfers van hoeveel kilogram gemiddeld in een container zit, helemaal nog niet betrouwbaar kunnen zijn. Vele inwoners hebben immers hun (volle) container sinds het plaatsen van de identificatiebadge nog niet buiten geplaatst.” (lees hier bericht van toen)

Sinds begin december vraagt Open Vld plus bij zowel Ilva als bij het gemeentebestuur de cijfers op van het aantal kilogram restafval over de oorspronkelijk vooropgestelde proefperiode. Tot op vandaag heeft de fractie deze cijfers niet ontvangen.

Op de gemeenteraad van donderdag 1 maart werd wel een evaluatie naar voor gebracht over de cijfers van januari 2018. Open Vld plus onderzocht de resultaten (Presentatie Diftar reactie Open Vld plus)

Daaruit blijkt :

1.31% van de inwoners heeft nog geen container buitengezet in de loop van de maand januari. Dit betekent dat het afval dat 1/3 van de Oosterzelenaars produceerde nog niet meegeteld is in de gepresenteerde cijfers (gemiddeld kg/container restafval). De gemiddelden die werden gepresenteerd kunnen dus nog stijgen, wanneer de gemiddelden uitgevlakt worden over een langere periode.

2.De meerderheidspartijen CD&V en N-VA stelden in oktober dat – om de kost voor de Oosterzelenaar niet te doen stijgen – een container van 140 liter gemiddeld 9 kg afval bevat; en een container van 240 liter gemiddeld 20kg restafval bevat. Uit berekeningen van op basis van de jaarverslagen van ILVA voorspelde fractieleider Filip Michiels (Open Vld plus) dat deze gemiddelden te laag werden ingeschat. Uit de cijfers die op de gemeenteraad werden gepresenteerd (op basis van 1 maand ophalingen waarbij 1/3 van de Oosterzelenaar geen container aanbod in de loop van januari) blijkt deze voorspelling te kloppen:

•In een container van 140 liter zit gemiddeld geen 9 kg maar 12,5 kg.
Dit betekent een stijging van de kost voor de inwoner van gemiddeld 12,5% tov de tarieven van 2017 en een stijging van 125% tov de tarieven begin deze legislatuur. Een inwoner betaalt nu gemiddeld dus €3,38 tegenover € 3,00 in 2017 of €1,50 in 2013.

•In een container van 240 liter zit gemiddeld geen 20 kg maar 23,05 kg.
Dit betekent een stijging van de kost voor de inwoner van gemiddeld 4,3% tov de tarieven van 2017 en een stijging van 108,75% tov de tarieven begin deze legislatuur. Een inwoner betaalt nu gemiddeld dus € 6,26 per container tegenover € 6,00 in 2017 of €3,00 in 2013.

Filip Michiels, fractieleider Open Vld plus: “Uit deze eerste (niet volledige) cijfers blijkt dat de Oosterzelenaar opnieuw de dupe wordt. Onze voorspelling dat elke inwoner gemiddeld meer moet betalen klopt alvast op basis van de cijfers van de maand januari, waarin bovendien 1/3 van de inwoners nog geen afval buitenplaatste.

De restafvalcijfers laten dalen is ook een doel dat ook  onze fractie nastreeft. Een platte belastingverhoging kan echter niet. Wil men de vervuiler (meer) laten betalen, dan moet men ook de Algemene Gemeentebelasting laten dalen. Anders passeert het bestuur twee maal aan de kassa. De meerderheid is nog steeds niet ingegaan op voorstellen van onze fractie hierover.”

 

 

Bekijk hier de Presentatie Diftar reactie Open Vld plus