Klacht Open Vld plus ontvankelijk en gegrond

De Raad voor verkiezingsbetwistingen heeft in haar zitting van 7 januari een beslissing genomen over de klacht die Open Vld plus had ingediend over de geldigverklaring van de verkiezingen in Oosterzele.

De Raad oordeelt dat de klacht ontvankelijk en deels gegrond is. Er worden ook enkele straffen uitgesproken:

1. Elsy De Wilde wordt gedurende een maand geschorst. De schorsing treedt in zodra dit arrest kracht van gewijsde heeft en treedt ten vroegste in werking na de eedaflegging als raadslid.

2. Aan de lijst CD&V/N-VA wordt een administratieve boete opgelegd van 6.000 euro, deze boete wordt opgelegd aan lijsttrekker en burgemeester Johan Van Durme

3. Aan burgemeester van Durme wordt ook een waarschuwing uitgesproken.

Het is duidelijk dat de klacht die Open Vld plus heeft ingediend dus stoelt op onwettelijke feiten begaan door de CD&V-kandidaten. Open Vld plus hoopt – zoals in het verleden meermaals bepleit – dat de mandatarissen zich voortaan wel aan de wettelijke en decretale bepalingen houden. De regelgeving – ook voor verkiezingen – is er voor iedereen.

Het is bij ons weten één van de eerste uitspraken van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen waar bij deze gemeenteraadverkiezingen straffen in die zin worden uitgesproken.

Fractieleider Filip Michiels: “ We kaarten al enkele jaren aan bij de meerderheidspartijen dat regels, wetten en decreten er niet voor niets zijn. Ook voor een kartel met een héél nipte absolute meerderheid.

Onze klacht was om hen dit nog eens duidelijk te maken. Terecht, zo blijkt uit de uitspraak van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.

Het is  zo dat CD&V Oosterzele de legislatuur opnieuw aanvat met een smet op het blazoen: een geschorst gemeenteraadslid, een waarschuwing én een boete van € 6000 voor de burgemeester en een vingerwijzing voor de lasterlijke SMS-campagne.

Het is bovendien ook uitkijken naar de uitspraken van de Privacycommissie én het parket voor andere lopende klachten, ingediend door o.m. een aantal inwoners.

We hopen dat de we nu snel aan de slag kunnen en werk kunnen maken van een transparant en correct beleid voor de inwoners, waar alle regels nageleefd worden. Daar willen wij – net als in het verleden – constructief aan meewerken als grote oppositiepartij.”

20190108-NIEUWS-10 from Stories TV on Vimeo.

 

Zie ook

De Standaard: http://www.standaard.be/cnt/dmf20190107_04084467

Het Nieuwsblad: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190107_04084781

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190107_04084492

Het Laatste Nieuws: https://www.hln.be/nieuws/binnenland/geen-nieuwe-verkiezingen-in-oosterzele-wel-6-000-euro-boete-voor-burgemeester-johan-van-durme~af8ed0b7/

De Beiaard:

Oosterzele, geen herverkiezing wel administratieve boete.