Gemeenteraad eindelijk geïnstalleerd. Nu werk maken van sterk beleid voor onze inwoners.

Op maandag 28 januari werd de installatievergadering gehouden voor de gemeente- en OCMW-raad, samen met die van het Bijzonder Comité. Ik mocht voor de 3e maal de eed afleggen als gemeenteraadslid ben trots als fractieleider een team van 8 liberalen te mogen aanvoeren in de gemeenteraad en het OCMW. Dat zijn Kaat Pien, Carine Schamp, Ann Van Hecke, Louise Van Hoorde, Guy De Smet, Pascal Fermon, Ruben De Gusseme en ikzelf. In het Bijzonder Comité zetelen voor Open Vld plus Geert Van Grembergen en An Haesebeyt. Wij zullen ons met dit team steeds constructief opstellen ten dienste van alle Oosterzelenaren.

Hieronder lees je mijn tussenkomst op de installatievergadering.

Collega’s,

We kunnen vandaag starten om met een nieuwe ploeg aan deze tafel samen nieuw beleid uit te tekenen voor onze inwoners. Met samen, bedoel ik ook echt samen.

We hebben het reeds op de eerste gemeenteraad na de verkiezingen gezegd; we wensen de meerderheid proficiat; maar het mag duidelijk zijn, met 50,04% is dit een heel nipte meerderheid.

We hopen dat deze meerderheid in deze legislatuur wat meer respect heeft voor het werk, inzet én rechten van de oppositie. We hopen dat de talrijke voorstellen die we agenderen (net zoals we dat de voorbije legislaturen deden) nu écht op de inhoud beoordeeld zullen worden. En niet gewoon weggestemd, enkel en alleen omdat ze van de oppositie komen. Dat zou een teken van respect zijn voor de kiezer.

We hopen dat de burgemeester zijn belofte aan ons hierover van op de eerste gemeenteraad na de verkiezingen houdt.

En, zoals reeds gezegd, hopen we dat we – met de verzamelde fractieleiders – de komende weken en maanden ook werk kunnen maken van een goed én overlegd huishoudelijk reglement, waar ieders rechten ten volle gerespecteerd worden. We hopen dat de communicatie van wat de gemeenteraadsleden aankaarten en aanbrengen, ook overgebracht wordt aan de inwoners via de gemeentelijke communicatiekanalen.

Wat de geldigverklaring van de verkiezingen betreft, dit eerste agendapunt… Het heeft enige tijd op zich laten wachten.

Sommigen geven aan dat dit de fout van onze fractie zou zijn.

Ik wil alle raadsleden rond de tafel uitnodigen om zelf eens volledig het arrest van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen na te lezen. Dan kan iedereen zelf duidelijke conclusies trekken.

We kaarten immers al enkele jaren aan dat regels, wetten en decreten er niet voor niets zijn. Die zijn er ook voor een kartel met een héél nipte absolute meerderheid.

Onze klacht was om jullie nog eens duidelijk te maken dat die spelregels bestaan. Terecht, zo blijkt uit de uitspraak van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Oosterzele is de enige gemeente in Vlaanderen waar bij de verkiezingen door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen geldboetes en een schorsing als straf werden uitgesproken. Dat gebeurt niet zomaar….daar moeten héél duidelijke redenen voor zijn. De Raad heeft dat duidelijk geoordeeld. De veroordeelden zijn niet in beroep gegaan… ook dat is duidelijk.

We kijken ook vol verwachting uit naar het inhoudelijk bestuursakkoord van deze ploeg. De kleinste partner van dit kartel kondigde aan dat het belangrijk was om niet zomaar deel te nemen aan het bestuur. Een sterk inhoudelijk en transparant programma om van Oosterzele een nog mooiere gemeente te maken, zou primordiaal zijn. Dat hopen we ook. We zijn benieuwd hoe het bestuursakkoord van deze ploeg er effectief zal uitzien. En hoe die inhoud al dan niet primeert op de posten.

We hopen dat de we nu snel aan de slag kunnen en werk kunnen maken van een transparant en correct beleid voor de inwoners, waar alle regels nageleefd worden. Daar willen wij – net als in het verleden – constructief aan meewerken als grote oppositiepartij. Een partij die bij de verkiezingen vooruit is gegaan. Een partij die inhoudelijk wil blijven werken. En een partij met verkozenen die niet verzuurd of verbitterd zijn (zoals sommigen aangeven). Waarom zouden wij verzuurd of verbitter zijn. Wij zijn geen kiezers verloren; integendeel.

Mochten er toch mensen zijn aan deze tafel die een beetje last hebben van “verzuurdheid” of “verbitterdheid”; ik heb hier wat zoetigheden van lokale bodem mee; dat kan jullie misschien van die kwaal verlossen.

Maar ook andere constructieve mensen rond deze tafel, neem gerust iets van deze lokale zoetigheid. Het is alvast een extra teken van onze uitgestoken constructieve hand. Hopelijk nemen jullie die aan; en kunnen we ten dienste van de inwoners – goed samenwerken. Wij zullen constructieve voorstellen blijven agenderen; maar ook tijdig ook punten die mank lopen; blijven aankaarten met suggesties ter verbetering. Zo hoort het. Want that’s the duty of the opposition.