Gemiste kans om werk te maken van een écht landelijk Oosterzele.

De gemeenteraad van Oosterzele besprak woensdag het CompensatieRUP en RUP Open Kouters. Bij andere ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) was al heel wat landbouwgrond ingenomen voor ontwikkeling. Veel van deze plannen zijn gelegen in herbevestigd agrarisch gebied. Zowel voor de provincie als voor Ruimte Vlaanderen moeten deze ingenomen gebieden gecompenseerd worden. In totaal moet 13,77 ha landbouwgrond gecompenseerd worden.

Met dit nieuwe RUP wordt slechts 6,35 ha gecompenseerd, dat is 7,42 ha te weinig en minder dan de helft van wat zou moeten gecompenseerd worden.
Het RUP bevat 2 deelRUPS

• Het deelRUP Gijzenzele.  Slechts een kleine oppervlakte, ca 1ha beslaat woonuitbreidingsgebied (WUG) , dat al ingenomen is door huiskavels en tuinzones. Er is in dit woonuitbreidingsgebied geen professioneel landbouwgebruik meer aanwezig. Dit WUG komt bijgevolg niet in aanmerking als  compensatiegebied. Het betreft hier dan ook geen compensatie voor de inname van agrarisch gebied, maar een bestendiging van de huidige situatie.

• Het deelRUP Balegem betreft een plangebied van 15,69 ha. Dit deelgebied is aangeduid binnen het gewestplan als woongebied en woonuitbreidingsgebied. Na de uitsnijding van de woonzones, tuinzonen en bossen, rest nog ongeveer 6,35 ha aan akkers en weilanden die worden omgezet naar bouwvrij agrarisch gebied binnen dit plangebied.

Open Vld plus stelde voor het binnengebied tussen de Meerstraat, de Achterdries en de Voordries mee op te nemen in het RUP Open Kouters.

Oosterzele landelijk houden is een doelstelling waar wij als Open Vld plus écht achter staan,” stellen fractieleider Filip Michiels en gemeenteraadslid Jan Bogaert , die tot voor kort zetelde in de GECORO. “Het mag nu misschien de intentie zijn van het bestuur om met dit compensatie-RUP te laten uitschijnen dat het daar werk van maakt. De praktijk is anders. Rij maar eens door Oosterzele, vraag het aan de inwoners. Iedereen is het er over eens dat de meerderheid, het schepencollege deze én vorige legislatuur verschillende beslissingen heeft genomen die deze landelijkheid onder druk zetten. Denk ook maar aan de hoogbouw die overal opduikt.”

Bij de opmaak van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan had de oppositiepartij al aangekaart dat dit binnengebied in Oosterzele (Meerstraat, de Achterdries en de Voordries) beter niet omgezet werd naar woonuitbreidingsgebied. Open Vld plus pleitte er nu voor om die landelijkheid in die zone te verankeren. CD&V en N-VA zijn hier niet op willen ingaan. Een gemiste kans volgens de liberalen.
Het woonuitbreidingsgebied kan pas aangesneden worden als de beschikbare woonkavels uitgeput zijn. De bevoegde schepen gaf op de gemeenteraad zelf mee dat er nog ruim 800 kavels beschikbaar zijn en dat er dus geen nood is aan dit woonuitbreidingsgebied.

Het is duidelijk dat de meerderheid wel in slogans spreekt om Oosterzele landelijk te houden, maar daar in de praktijk te weinig werk van maakt. Open Vld plus wil niet praten in loze slogans. Landelijkheid is één van onze speerpunten voor ons verkiezingsprogramma. We willen dit woonuitbreidingsgebied in het centrum van Oosterzele dan ook graag terug omzetten naar agrarisch gebied,” besluiten Bogaert en Michiels.