CD&V/N-VA-meerderheid trekt nu zelf eigen meerjarenplan in twijfel

Open Vld plus stelt vast dat de meerderheid haar eigen cijfers in twijfel trekt over de bouw van het nieuwe administratief centrum.

“De meerderheid wil plots “creatief omgaan” met de cijfers en heel wat kosten weglaten uit het overzicht… maar die moeten wel betaald worden. Door de inwoners. Om een huis te bouwen heb je een bouwgrond én een architect nodig. Die uitgaven moet je dus ook meetellen. Maar die kosten schrapt de meerderheid nu plots creatief én ten onrechte,” stelt Open Vld-fractieleider Filip Michiels.

Op de gemeenteraad van november keurde de CD&V/N-VA-meerderheid een aanpassing van het meerjarenplan goed. In die aanpassing van staan onder “Actieplan 02 – alle diensten op één site” volgende cijfers opgenomen bij bijlage 3: aanpassingen investeringen/uitgaven // gekoppeld aan een actie:

• Aankoop gronden De Kring:  790.000 euro in 2023

• Nieuw AC – bouwkost:          3.054.377 euro in 2023
                                                             3.502.846 euro in 2024
                                                                 702.777 euro in 2025

                             TOTAAL                         8.050.000 euro

 

Kopie uit het meerjarenplan (zie ook pagina 64 en 68 van MJP via deze link)

 

 

Een meerjarenplan moet wettelijk een realistische beeld geven van de in- en uitgaven. En de meerderheid heeft in haar eigen documenten zelf het bedrag van 8.050.000 euro opgenomen. We zijn heel grondig te werk gegaan met het meerjarenplan en spreken dus met kennis van zaken. Op de commissie algemeen beleid van 16 november werden die cijfers ook bevestigd door de administratie.

 

Als de meerderheid, nadat ze dit budget van meer dan 8 miljoen euro zelf goedkeurden,  nu eindelijk zelf beginnen inzien dat dit een té hoog bedrag is, begint men eindelijk in te zien wat niet alleen Open Vld plus, maar ook vele inwoners reeds lang aankaarten. Goed dat men tot dat inzicht komt. Maar dan kan je niet simpelweg de kost voor de bouwgrond of voor de architect en andere erelonen gewoon schrappen. Zo werkt het niet…

Open Vld plus geeft reeds van in het begin van het project aan dat zelf een oorspronkelijk budget van 5 à 6 miljoen euro te hoog is, om voldoende financiële slagkracht te hebben voor andere belangrijke projecten.

Een renovatie van het bestaand gemeentehuis met goede dienstverlening voor de bevolking blijft ook voor Open Vld plus een must. Maar het nieuwe AC wordt een miljoenenproject waar te weinig toekomstgericht gedacht wordt. Zo wordt in het wensenprogramma géén rekening gehouden met thuiswerk of flexiwerk. Meer digitalisering naast dienstverlening in het gemeentehuis lijkt nog steeds geen kernwoord voor dit bestuur. Een gemiste kans, want dat is net waar de Vlaamse overheid op inzet. Bovendien wordt bij de realisatie van dit gebouw geen rekening gehouden met een mogelijke fusie met een buurgemeente. Iets waar de meerderheid trouwens wel concreet over spreekt.

“De uitdagingen in Oosterzele op vlak van sport, verkeersveiligheid, jeugd, kinderopvang en waterbeleid zijn te groot. Oosterzele is bij de slechtste leerlingen van de klas op vlak van gescheiden rioleringen. Slechts 13 gemeenten in heel Vlaanderen doen slechter. Voor dat alles worden nu nog niet voldoende middelen voor uitgetrokken,” stelt fractieleider Filip Michiels (Open Vld plus). Open Vld plus wil dat een volgend bestuur, na de verkiezingen, middelen heeft om aan deze grote uitdagingen te werken.