Gemeentelijke infoportieken voor verenigingen

Gemeenteraad 30 april 2014 – Filip agendeert een principebeslissing over plaatsen vaan grote borden langs invalswegen waarop gemeentelijke verenigingen en adviesraden aankondigingen kunnen aanbrengen

TOELICHTING

Heel wat verenigingen houden eraan om langs de weg aankondigingen te plaatsen van activiteiten die ze organiseren. Momenteel heeft Oosterzele immers niet veel ‘plakplaatsen’ waar affiches kunnen aangeplakt worden. De gemeente beschikt wel over digitale borden, maar veel verenigingen zien dit niet als voldoende om enkel langs deze weg in het openbaar activiteiten voor te stellen aan de inwoners.

Momenteel is er een vergunning noodzakelijk om aankondigingsborden te plaatsen. De procedures kunnen niet altijd heel vlot doorlopen worden, temeer omdat er soms aanvragen gedaan worden om borden te plaatsen langs gewestwegen.

Verschillende buurgemeenten beschikken reeds over grote aankondigingsborden langs invalswegen, waar gemeentelijke verenigingen in de aanloopperiode naar hun activiteiten, op borden van vast formaat reclame kunnen maken op deze aankondigingsborden.

Door dit systeem ook in Oosterzele in te voeren, zouden verenigingen verlost zijn van de procedures voor de aanvraag van dergelijke vergunningen. De borden zouden ook steeds ordentelijk ogen. En ook voor het AGB De Kluize zouden dergelijke borden een meerwaarde kunnen vormen.

De goedkeuring van dit principevoorstel betekent dat de gemeenteraad akkoord gaat met het principe om dergelijke borden ook voor Oosterzele uit te werken, waarna de locaties, de types van borden,… verder uitgezocht kunnen worden.

BESLUIT

De gemeenteraad van Oosterzele,

  • Artikel 1: De gemeenteraad van Oosterzele verklaart zich principieel akkoord met het plaatsen van grote aankondigingsborden waarop verenigingen en ook gemeentelijke organisaties en adviesraden – via een uitgewerkt reglement – kleinere aankondigingsborden kunnen aanbrengen.
  • Artikel 2: De dienst cultuur en de dienst ruimtelijke ordening doen verder onderzoek naar de mogelijke locaties en vragen hierover ook advies aan de gemeentelijke adviesraden.
  • Artikel 3: Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan dienst ruimtelijke ordening en de dienst cultuur.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *