Politiezone Rhode en Schelde pakt windeldiefstal aan met lik-op-stukbeleid.

De politieraad van de zone Rhode & Schelde (Merelbeke, Melle, Destelbergen, Oosterzele) besprak woensdag 29 maart 2023 het voorstel van politieraadslid Filip Michiels om via Onmiddellijke Minnelijke Schikking (OMS) het fenomeen winkeldiefstallen in onze politiezone aan te pakken. De politiezone zal dit systeem invoeren en start met de voorbereidingen hiervoor. Zolang blijft winkeldiefstal ook via de GAS-boetes bestrafbaar.

Politieraadslid Filip Michiels (Open Vld plus Oosterzele): “Heel veel lokale handelaars blijven geconfronteerd worden met winkeldiefstal en het zorgt voor veel frustraties en inkomstenverlies. Vaak doen ze ook geen aangifte uit een gevoel van machteloosheid en door de administratieve rompslomp.  Daarom voerde minister van Justitie Vincent Van Quickenborne lik-op-stukboetes in, om daders direct te kunnen bestraffen. Door dit systeem nu ook in onze zone toe te passen, zullen winkeldiefstallen dus sneller aangepakt kunnen worden in Oosterzele, Merelbeke, Melle en Destelbergen. Zogezegde ‘kleine criminaliteit’ heeft een grote impact op onze handelaars.  Een krachtdadig lik-op-stukbeleid  kan hier paal en perk aan te stellen. Die rechtszekerheid is echt belangrijk voor alle handelaars.

De politie zal meerderjarige winkeldieven een lik-op-stukboete tot 350 euro kunnen opleggen. De eventuele schade geleden door de winkelier moet eveneens vergoed worden. De overtreder heeft drie mogelijkheden om te betalen: ter plaatse via betaalterminal of QR-code, of binnen de vijftien dagen, via een klassieke overschrijving.

Het doel van deze procedure is de snelle afhandeling van “kleine” criminaliteit te vergemakkelijken zonder de politie en de rechtbanken te overbelasten. Door lik-op-stukboetes op te leggen kunnen we het gevoel van straffeloosheid bestrijden. Het laat de politie toe om onmiddellijk op te treden en het parket houdt de handen vrij om zich te concentreren op complexere zaken.

Winkeldiefstallen (zonder geweld) kunnen al worden afgehandeld met gemeentelijke administratieve sancties (GAS). Het betreft hier gemengde inbreuken waarvoor het parket, bij gebrek aan een protocolakkoord met de gemeenten die ambtshalve de afhandeling ervan aan een sanctionerende GAS-ambtenaar toevertrouwen, de mogelijkheid verliest de feiten te onderzoeken of te seponeren indien deze laatste niet binnen de twee maanden hiervan op de hoogte wordt gesteld.

De procedure van onmiddellijke minnelijke schikking (OMS) maakt een vereenvoudigde gerechtelijke afhandeling mogelijk van feiten die anders, bij gebrek aan middelen, administratief zouden worden afgehandeld.

Uit de cijfers van onze politiezone blijkt helaas dat de stijgende tendens van winkeldiefstallen zich ook in onze politiezone voordoet. De sociaal-economische crisis speelt daarbij wellicht een rol.  In 2021 waren er 88 winkeldiefstallen (inclusief 4 pogingen), meteen het hoogste cijfer van de voorbije 10 jaar.

Winkeldiefstal aanpakken met lik-op-stukbeleid

Politieraadslid Filip Michiels (Open Vld plus Oosterzele) pleit er in de politieraad zone Rhode & Schelde (Merelbeke, Melle, Oosterzele en Destelbergen) voor om nog meer in te zetten op de aanpak van winkeldiefstal. De cijfers tonen de voorbije jaren een stijgende tendens. Daarom pleit hij ervoor om een lik-op-stukbeleid in te voeren in de politiezone. Michiels heeft daarover vorige week een vraag ingediend, om te bespreken op de volgende politieraad. Hij wil, in navolging van succesvolle eerdere experimenten in Limburg, winkeldiefstal aanpakken met onmiddellijke bestraffing.

Lees verder

CD&V/N-VA-meerderheid trekt nu zelf eigen meerjarenplan in twijfel

Open Vld plus stelt vast dat de meerderheid haar eigen cijfers in twijfel trekt over de bouw van het nieuwe administratief centrum.

“De meerderheid wil plots “creatief omgaan” met de cijfers en heel wat kosten weglaten uit het overzicht… maar die moeten wel betaald worden. Door de inwoners. Om een huis te bouwen heb je een bouwgrond én een architect nodig. Die uitgaven moet je dus ook meetellen. Maar die kosten schrapt de meerderheid nu plots creatief én ten onrechte,” stelt Open Vld-fractieleider Filip Michiels.

Lees verder